ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 10 (รูปภาพจราจร)กรมการขนส่งทางบก ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557  โดยการนำเอาข้อสอบจำนวนทั้งหมด 1,000 ข้อ จาก 11 หมวดมาสุ่มออกข้อสอบ ทาง Zcooby ได้ทำการรวบรวมข้อสอบทั้งหมดโดยแยกแต่ละหมวดเพื่อให้ใช้งานง่าย โดยหมวดนี้จะเป็น ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 10 (รูปภาพจราจร)

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ทั้งหมด 11 หมวด (คลิ้กแต่ละตอนได้เลยครับ)

*************************************************

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 10 (รูปภาพจราจร)

จากภาพผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการขับรถตรงไปจะต้องปฏิบัติอย่างไรก  หยุดรอให้รถคัน ข. ขับผ่านไปก่อน

ข  ขับรถผ่านไปได้เลย

ค  หยุดรอให้รถคัน ค. ขับผ่านไปก่อน

ง  หยุดรอให้รถคัน ข. และ ค. ขับผ่านไปก่อน

 

จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก  ห้ามหยุดแต่สามารถจอดรถได้ทุกชนิด

ข  ห้ามจอดรถทุกชนิดยกเว้นรถยนต์

ค  ห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิด

ง  ห้ามจอดแต่สามารถหยุดรถได้ชั่วขณะ

 

จากภาพรถคันใดมีสิทธิใช้ทางได้ก่อน

ก  รถคัน ก. เนื่องจากอยู่ในทางโท

ข  รถคัน ข. เนื่องจากอยู่ในทางเอก

ค  รถคัน ก. เนื่องจากอยู่ในทางเอก

ง  รถคัน ข. เนื่องจากอยู่ในทางโท

 

ผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการจะขับรถตรงไป จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก  หยุดรอให้รถคัน ค. ขับผ่านไปก่อน

ข  ขับรถไปต่อท้ายรถคัน ข. เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง

ค  ขับรถไปจอดคู่กับรถคัน ข. ทางด้านขวา

ง  ขับรถไปต่อท้ายรถคัน ข. และเปิดไฟฉุกเฉินให้ผู้ขับรถคัน ค. รู้

 

จากภาพผู้ขับขี่รถคันนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก  หยุดรถและรอให้รถในทางขวางหน้าขับผ่านไปก่อน

ข  ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นประ

ค  ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากมีป้ายให้ทางแสดงไว้

ง  ให้ชะลอรถแล้วหยุดคร่อมเส้นประเพื่อให้มองเห็นรถที่มาจากด้านขวามือ

 

จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก  หยุดรถและรอให้รถในทางขวางหน้าขับผ่านไปก่อน

ข  ให้ชะลอรถแล้วหยุดคร่อมเส้นประเพื่อให้มองเห็นรถที่มาจากด้านขวามือ

ค  ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นประ

ง  ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากมีป้ายให้ทางแสดงไว้

 

จากภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง?

 

จากภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง?

 

จากภาพ ข้อใดแสดงการหยุดรถที่ไม่ถูกต้อง?

 

ภาพในข้อใดต่อไปนี้ แสดงการเลี้ยวรถที่ถูกต้อง?

 

ภาพในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง?

 

จากภาพรถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน

ก  ทั้งรถ A และ รถ B

ข  คันที่มาถึงทางร่วมทางแยกก่อน

ค  รถคัน B

ง   รถคัน A

 

จากภาพเครื่องหมายแบ่งช่องจราจรบนพื้นทาง หมายความว่าอย่างไร?

ก  ให้ผู้ขับขี่กลับรถได้

ข  ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวขวาได้

ค  ให้ผู้ขับขี่จอดรถได้

ง  ห้ามผู้ขับขี่แซงเข้าไปในทางเดินรถทางขวา

 

ในทางร่วมทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟ ถ้าขับรถมาถึงพร้อมกัน รถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน

ก  คันที่มาถึงทางร่วมทางแยกก่อน

ข  ทั้งรถ ก. และ รถ ข.

ค  รถ ข.

ง  รถ ก.

 

จากภาพ รถคัน ก. จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก  หยุดรถเพื่อให้รถจากทางด้านซ้ายขับผ่านไปก่อน

ข  ลดความเร็วของรถเพื่อให้รถทางด้านซ้ายและขวาขับผ่านไปก่อน

ค  หยุดรถเพื่อให้รถทางด้านขวามือขับผ่านไปก่อน

ง  ขับรถผ่านทางร่วมทางแยกไปได้เลย

 

จากภาพผู้ขับขี่รถคันใดสามารถขับรถแซงผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นได้

ก  รถคัน ก.

ข  รถคัน ก และคัน ข

ค  รถคัน ข.

ง  รถจักรยานยนต์

 

จากภาพข้อใดถูกต้อง

 

ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวขวาและมีรถทางตรงวิ่งสวนมา จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก  หยุดรถให้รถทางขวามือผ่านไปก่อนจึงเลี้ยวขวาได้

ข  หยุดรอให้รถทางตรงสวนมาก่อนจึงเลี้ยวขวาได้

ค  เลี้ยวได้ทันที

ง  ห้ามเลี้ยวรถ

 

กรณีมีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกันในเส้นทางเดียวกันผู้ขับขี่ต้องทำอย่างไร

ก  ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวได้ทันที

ข  ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางขวาก่อน

ค  ผู้ที่จะเลี้ยวขวาต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางด้านซ้ายก่อน

ง  ห้ามเลี้ยวซ้าย

 

กรณีที่เราเห็นรถคันอื่นให้สัญญาณจะเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางการเดินรถ จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก  หยุดรถ

ข  จอดรถ

ค  ชะลอความเร็วและให้ทางแก่เขาไปก่อน

ง  เร่งความเร็วเพื่อจะไปก่อน

 

>>> ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 11 (การรับรู้สถานการณ์อันตราย)Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.