วันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖ (ประกาศจุฬาราชมนตรี)

 เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖

ตามที่ ข้าพเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนซุลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศว่า วันที่ ๑ ของเดือนซุลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖ ตรงกับอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖ ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ จึงขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

116730

 

ที่มา เว็บไซต์จุฬาราชมนตรี

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.