หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน,เบอร์สายด่วน ที่อาจต้องใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์หรือวันหยุดยาว

หากคุณกำลังประสบเหตุฉุกเฉินในช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ หรือวันหยุดยาว และต้องการติดต่อขอความช่วยเหลือต่างๆ คุณสามารถติดต่อได้ตามหมายเลขต่างๆ ดังนี้ครับ

หมายเลขฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน,เบอร์สายด่วน

 หมายเลขโทรศัพท์

 ประเภทเบอร์ฉุกเฉิน

191 

แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด

1599

แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด

199

แจ้งดับเพลิง,สัตว์ร้ายเข้าบ้าน

1146

ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

1155

สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว

1192

ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์

1195

กองปราบปราม

1196

อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ

1199

ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ

1374

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

1650

ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี

1784

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1188

อายัดบัตร ATM – บัตรเครดิต

1669

(ทั่วประเทศ)

(กู้ชีพนเรนทร) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

1300

ศูนย์ประชาบดี

1356

ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม

1554

หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล

1555

หน่วยแพทย์กู้ชีพกรุงเทพมหานคร

1646

ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

1691

ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

1860

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

1137

สถานีวิทยุ จส.100

1644

สถานีวิทยุ สวพ.91

1677 

สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน

หากเกิดเหตุฉุกเฉิน อย่าลืมติดต่อเบอร์เหล่านี้นะครับ

            

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.