เงื่อนไขการให้บริการของ Facebook อัพเดทล่าสุด มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2558 (ภาษาไทย)

ข้อตกลงนี้เขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) เมื่อเนื้อหาของฉบับแปลของข้อตกลงนี้มีความขัดแย้งกับฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดถือตามข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษ โปรดทราบว่า ข้อที่ 16 มีการระบุถึงการเปลี่ยนแปลงบางประการที่มีในข้อตกลงทั่วไปสำหรับผู้ใช้ภายนอกสหรัฐอเมริกา
วันที่แก้ไขครั้งล่าสุด: 01.01.2558
เงื่อนไขการใช้งาน Facebook

คำแถลงสิทธิและความรับผิดชอบ

คำแถลงสิทธิและความรับผิดชอบนี้ (“คำแถลง” ข้อกำหนด” หรือ “SRR”) มาจากหลักการของ Facebook และเป็นข้อกำหนดการให้บริการซึ่งควบคุมความสัมพันธ์ของเรากับผู้ใช้และบุคคลอื่นๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Facebook รวมทั้งตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของ Facebook ซึ่งเราเรียกว่า “บริการของ Facebook” หรือ “บริการ” การใช้งานหรือเข้าถึงบริการของ Facebook หมายความว่าคุณตกลงตามคำแถลงนี้ ตามที่มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวตามหัวข้อที่ 13 ด้านล่าง นอกจากนี้ คุณจะได้พบกับแหล่งข้อมูลที่ส่วนท้ายสุดของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงวิธีการทำงานของ Facebook
เนื่องจาก Facebook ให้บริการด้านต่างๆ มากมาย เราจึงอาจจะขอให้คุณพิจารณาและยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งใช้บังคับต่อปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับแอพ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เฉพาะเจาะจง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่สัมพันธ์กับแอพ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการนี้จะใช้ควบคุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้แอพ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการดังกล่าวจนถึงระดับที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นขัดแย้งกับ SRR นี้
 1. ความเป็นส่วนตัว

  ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เราได้ออกแบบนโยบายข้อมูลเพื่อนำเสนอข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถใช้ Facebook ในการแชร์กับผู้อื่น และวิธีการที่เรารวบรวมและสามารถใช้เนื้อหาและข้อมูลของคุณ เราสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายข้อมูลนี้และใช้นโยบายดังกล่าวเป็นข้อมูลช่วยคุณในการตัดสินใจ

 2. การแชร์เนื้อหาและข้อมูลของคุณ

  คุณเป็นเจ้าของเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่คุณโพสต์บน Facebook และคุณสามารถควบคุมวิธีการแชร์ผ่านทางการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าแอพพลิเคชันของคุณ นอกจากนี้:

  1. สำหรับเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น รูปถ่ายและวิดีโอ (เนื้อหา IP) คุณให้การอนุญาตเราเป็นการเฉพาะดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าแอพพลิเคชันของคุณ: คุณให้ใบอนุญาตแก่เราซึ่งเป็นแบบไม่เฉพาะตัว ถ่ายโอนได้ ให้ใบอนุญาตต่อได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และครอบคลุมทั่วโลกสำหรับการใช้เนื้อหา IP ใดๆ ที่คุณโพสต์ลงบน Facebook หรือที่มีความเกี่ยวข้องกับ Facebook (ใบอนุญาต IP) ใบอนุญาต IP นี้จะสิ้นสุดลงเมื่อคุณลบเนื้อหา IP หรือบัญชีผู้ใช้ของคุณออก ยกเว้นในกรณีที่เนื้อหาของคุณถูกแชร์กับผู้อื่นไปแล้วและบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ลบเนื้อหานั้นออก
  2. เมื่อคุณลบเนื้อหา IP ออก เนื้อหานั้นจะถูกลบในลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับการล้างถังเรียกคืน (recycle bin) บนคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม คุณเข้าใจดีว่าเนื้อหาที่ถูกลบออกอาจยังคงมีอยู่ในสำเนาสำรองภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เหมาะสม (แต่จะไม่มีให้แก่ผู้อื่น)
  3. เมื่อคุณใช้แอพพลิเคชัน แอพพลิเคชันนั้นอาจขออนุญาตคุณเพื่อเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลของคุณ รวมทั้งเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้อื่นแชร์กับคุณ เรากำหนดให้แอพพลิเคชันต่าง ๆ เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ และข้อตกลงที่คุณมีกับแอพพลิเคชันนั้นจะเป็นตัวกำหนดว่าแอพพลิเคชันนั้นสามารถใช้ จัดเก็บ และถ่ายโอนเนื้อหาและข้อมูลนั้นได้อย่างไร (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม รวมถึงวิธีการที่คุณสามารถควบคุมประเภทของข้อมูลที่ผู้อื่นสามารถแชร์กับแอพพลิเคชัน โปรดอ่านนโยบายข้อมูลและหน้าแพลตฟอร์มของเรา)
  4. เมื่อคุณเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลโดยใช้การตั้งค่าสาธารณะ นั่นหมายความว่าคุณอนุญาตให้ทุกคน รวมทั้งผู้คนนอก Facebook เข้าถึงและใช้งานข้อมูลนั้น ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลนั้นกับคุณ (ได้แก่ ชื่อและรูปประจำตัวของคุณ)
  5. เรายินดีรับฟังคำติชมหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับ Facebook เสมอ แต่คุณจะต้องเข้าใจว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากคำติชมหรือข้อเสนอแนะเหล่านี้ได้โดยไม่มีข้อผูกพันใดในการที่จะต้องชดใช้ให้คุณสำหรับข้อมูลดังกล่าว (เช่นเดียวกันกับที่คุณไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องเสนอข้อมูลเหล่านี้)
 3. ความปลอดภัย

  เราใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ Facebook มีความปลอดภัย แต่เราไม่อาจรับประกันความปลอดภัยได้ เราจำเป็นต้องให้คุณช่วยดูแลความปลอดภัยให้แก่ Facebook ซึ่งรวมถึงคุณจะต้องยึดมั่นในการปฏิบัติดังต่อไปนี้:

  1. คุณจะต้องไม่โพสต์การสื่อสารเชิงพาณิชย์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต (เช่น สแปม) บน Facebook
  2. คุณจะต้องไม่รวบรวมเนื้อหาหรือข้อมูลของผู้ใช้ หรือเข้าถึง Facebook โดยใช้วิธีการอัตโนมัติ (เช่น การใช้บอท โรบอท สไปเดอร์ หรือสเครเปอร์) โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเราล่วงหน้า
  3. คุณจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตลาดแบบเครือข่ายที่ผิดกฎหมายบน Facebook เช่น แชร์แบบลูกโซ่
  4. คุณจะต้องไม่อัพโหลดไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
  5. คุณจะต้องไม่ขอข้อมูลการเข้าสู่ระบบหรือเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ที่เป็นของบุคคลอื่น
  6. คุณจะต้องไม่กลั่นแกล้ง ขมขู่ หรือคุกคามผู้ใช้รายอื่นใด
  7. คุณจะต้องไม่โพสต์เนื้อหาที่: เป็นคำพูดที่แสดงความเกลียดชัง คุกคาม หรือลามกอนาจาร ยุยงให้เกิดความรุนแรง หรือมีภาพเปลือยหรือภาพความรุนแรงหรือมีความรุนแรงที่ไม่เหมาะสม
  8. คุณจะต้องไม่พัฒนาหรือให้บริการแอพพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ การนัดออกเดท หรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่อื่น ๆ (รวมทั้งโฆษณา) โดยที่ไม่มีการจำกัดตามอายุที่เหมาะสม
  9. คุณจะต้องไม่ใช้ Facebook เพื่อทำสิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เป็นอันตราย หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ
  10. คุณจะไม่ทำสิ่งใดที่อาจทำให้การทำงานหรือรูปลักษณ์ที่เหมาะสมของ Facebook ต้องเสียหาย รับภาระมากเกินไป หรือถูกทำลาย เช่น การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ หรือการเข้าไปรบกวนการแสดงเพจ หรือฟังก์ชันการทำงานอื่น ๆ ของ Facebook
  11. คุณจะไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการละเมิดคำแถลงนี้หรือนโยบายของเรา
 4. การลงทะเบียนและการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้

  ผู้ใช้ Facebook จะต้องระบุชื่อจริงและข้อมูลจริงของตนเอง และเราต้องการให้คุณช่วยรักษาไว้ซึ่งวิธีปฏิบัตินี้ ต่อไปนี้เป็นปณิธานบางส่วนที่คุณตกลงกับเราเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการดูแลความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ:

  1. คุณจะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวปลอมใด ๆ บน Facebook หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ให้ใครก็ตามนอกเหนือจากตัวคุณเองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
  2. คุณจะไม่สร้างบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวมากกว่าหนึ่งบัญชี
  3. หากเราปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณจะต้องไม่สร้างบัญชีผู้ใช้อื่นขึ้นมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเรา
  4. คุณจะไม่ใช้ไทม์ไลน์ส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าของคุณเองเป็นหลัก และจะใช้เพจ Facebook เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว
  5. คุณจะไม่ใช้ Facebook หากคุณมีอายุไม่ถึง 13 ปี
  6. คุณจะไม่ใช้ Facebook หากคุณเป็นผู้ต้องหาคดีทางเพศ
  7. คุณจะดูแลให้ข้อมูลติดต่อของคุณมีความแม่นยำและเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
  8. คุณจะไม่แชร์รหัสผ่านของคุณ (หรือในกรณีที่เป็นผู้พัฒนา จะต้องไม่แชร์รหัสลับของคุณ) ไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือไม่ทำสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ
  9. คุณจะไม่โอนบัญชีผู้ใช้ของคุณ (รวมถึงเพจหรือแอพพลิเคชันใด ๆ ที่คุณดูแล) ให้แก่ใครก็ตามโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน
  10. หากคุณเลือกชื่อผู้ใช้หรือตัวระบุที่คล้ายกันสำหรับบัญชีผู้ใช้หรือเพจของคุณ เราขอสงวนสิทธิที่จะลบหรือเรียกคืน หากเราพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม (เช่น เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าร้องเรียนเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ที่ดูไม่ใกล้เคียงกับชื่อจริงของผู้ใช้)
 5. การปกป้องสิทธิของบุคคลอื่น

  เราเคารพสิทธิของผู้อื่นและหวังว่าคุณจะปฏิบัติเช่นเดียวกัน

  1. คุณจะไม่โพสต์เนื้อหาหรือดำเนินการใด ๆ บน Facebook ซึ่งเป็นการละเมิดหรือล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการละเมิดกฎหมาย
  2. เราสามารถลบเนื้อหาหรือข้อมูลใดก็ตามที่คุณโพสต์ลงบน Facebook ได้ หากเราพิจารณาว่าเป็นการละเมิดคำแถลงนี้หรือนโยบายของเรา
  3. เราจัดให้มีเครื่องมือเพื่อช่วยปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้เข้าไปที่หน้าวิธีการรายงานข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเรา
  4. หากเราลบเนื้อหาของคุณเนื่องด้วยเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นและคุณเชื่อว่าเราลบออกด้วยความผิดพลาด เราจะเปิดโอกาสให้คุณได้ยื่นคำร้อง
  5. หากคุณละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นซ้ำ ๆ เราจะปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณตามความเหมาะสม
  6. คุณจะไม่ใช้ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของเรา หรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกันจนน่าสับสน เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้อย่างชัดเจนตามคำแนะนำในการใช้แบรนด์ของเรา หรือได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา
  7. หากคุณรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ คุณจะต้อง: ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เหล่านั้น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณ (ไม่ใช่ Facebook) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ และโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวที่อธิบายว่ามีข้อมูลใดบ้างที่คุณรวบรวมและคุณจะใช้งานข้อมูลนั้นอย่างไร
  8. คุณจะไม่โพสต์เอกสารระบุตัวตนของผู้ใดหรือข้อมูลด้านการเงินที่มีความละเอียดอ่อนลงบน Facebook
  9. คุณจะไม่แท็กผู้ใช้หรือส่งคำเชิญทางอีเมลไปยังผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น Facebook มีการนำเสนอเครื่องมือรายงานทางสังคมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถให้คำติชมเกี่ยวกับการแท็กได้
 6. โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่น ๆ
  1. ในปัจจุบัน เราจัดให้มีบริการบนมือถือฟรี แต่โปรดทราบว่าจะยังคงมีการคิดอัตราราคาและค่าธรรมเนียมตามปกติจากผู้ให้บริการของคุณ เช่น ค่าบริการการส่งข้อความและค่าบริการข้อมูล
  2. ในกรณีที่คุณเปลี่ยนหรือยกเลิกการใช้งานหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณจะต้องทำการอัพเดตข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณบน Facebook ภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อความของคุณจะไม่ถูกส่งไปยังบุคคลที่มีเบอร์โทรศัพท์เก่าของคุณ
  3. คุณยินยอมและให้สิทธิทั้งหมดที่จำเป็นในการทำให้ผู้ใช้สามารถซิงค์อุปกรณ์ของตนกับข้อมูลที่ตนสามารถมองเห็นได้บน Facebook (รวมทั้งผ่านแอพพลิเคชัน)
 7. การชำระเงิน

  หากคุณชำระเงินบน Facebook หมายความว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการชำระเงินของเรา เว้นแต่จะมีการระบุไว้ว่าให้ใช้เงื่อนไขอื่น

 8. ข้อกำหนดพิเศษที่บังคับใช้กับผู้พัฒนา/ผู้ให้บริการแอพพลิเคชันและเว็บไซต์

  หากคุณเป็นผู้พัฒนาหรือผู้ปฏิบัติงานกับแอพพลิเคชันหรือเว็บไซต์บนแพลตฟอร์มหรือหากคุณใช้โซเชียลปลั๊กอิน คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายแพลตฟอร์มของ Facebook

 9. เกี่ยวกับโฆษณาและเนื้อหาทางการค้าอื่นที่จัดให้มีหรือได้รับการพัฒนาโดย Facebook

  เป้าหมายของเราคือการนำเสนอโฆษณาและเนื้อหาในเชิงพาณิชย์หรือเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ใช้และผู้ลงโฆษณาของเรา เพื่อช่วยเราดำเนินการดังกล่าว คุณตกลงดังต่อไปนี้:

  1. คุณอนุญาตให้เราใช้ชื่อ รูปประจำตัว เนื้อหา และข้อมูลของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเชิงพาณิชย์ เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (เช่น แบรนด์ที่คุณถูกใจ) ซึ่งเราเป็นผู้จัดหาหรือพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น ในที่นี้หมายความว่าคุณอนุญาตให้ธุรกิจหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ชำระเงินให้แก่เราสำหรับการแสดงชื่อและ/หรือรูปประจำตัวของคุณร่วมกับเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการชดใช้ใด ๆ ให้แก่คุณ หากคุณได้เลือกกลุ่มผู้เข้าชมไว้โดยเฉพาะสำหรับเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณ เราจะเคารพทางเลือกของคุณเมื่อเราใช้งาน
  2. เราจะไม่ให้เนื้อหาหรือข้อมูลของคุณแก่ผู้ลงโฆษณาโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ
  3. คุณเข้าใจดีว่าเราอาจไม่สามารถระบุถึงบริการและการสื่อสารที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะนี้ได้เสมอ
 10. ข้อกำหนดพิเศษที่บังคับใช้กับผู้ลงโฆษณา

  หากคุณใช้อินเตอร์เฟซการสร้างโฆษณาด้วยตนเองของเราในการสร้าง ส่ง และ/หรือนำเสนอโฆษณาใด ๆ หรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนหรือเนื้อหาในเชิงพาณิชย์ (รวมเรียกว่า “อินเตอร์เฟซการสร้างโฆษณา”) หมายความว่าคุณตกลงตามข้อตกลงการโฆษณาด้วยตนเองของเรา นอกจากนี้ โฆษณาหรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนหรือเนื้อหาอย่างอื่นบน Facebook หรือเครือข่ายสื่อเผยแพร่ของเราจะเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการโฆษณาของเรา

 11. ข้อกำหนดพิเศษที่บังคับใช้กับเพจ

  หากคุณสร้างหรือจัดการเพจ Facebook หรือจัดโปรโมชั่น หรือนำเสนอข้อเสนอจากเพจของคุณ หมายความว่าคุณตกลงตามเงื่อนไขของเพจของเรา

 12. ข้อกำหนดพิเศษที่บังคับใช้กับซอฟต์แวร์
   1. หากคุณดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟต์แวร์ของเรา เช่น ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลน แอพ หรือปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ หมายความว่าคุณยอมรับว่าซอฟต์แวร์นั้นอาจมีการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัพเกรด การอัพเดต และคุณลักษณะเพิ่มเติมจากเราได้เป็นครั้งคราว เพื่อเป็นการปรับปรุง เสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
   2. คุณจะไม่ทำการดัดแปลง สร้างงานลอกเลียน แยกส่วน หรือพยายามที่จะแยกรหัสต้นทางจากเรา เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนให้ดำเนินการดังกล่าวภายใต้สิทธิการใช้งานแบบเปิดแหล่งที่มา หรือเราเป็นผู้ให้การอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแก่คุณ
 13. การแก้ไขเพิ่มเติม
  1. เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่เราจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับข้อตกลงเหล่านี้ และจะให้โอกาสคุณได้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนที่คุณจะใช้บริการของเราต่อไป
  2. หากเราทำการเปลี่ยนแปลงนโยบาย นโยบายหรือข้อตกลงอื่นที่ถูกอ้างอิงถึงภายในหรือรวมอยู่ในคำแถลงนี้ เราจะจัดให้มีประกาศบนหน้าการกำกับดูแลไซต์
  3. การที่คุณใช้บริการของ Facebook ต่อไป หลังจากที่มีประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลง นโยบายหรือแนวทางของเรา เป็นการแสดงว่าคุณยอมรับในข้อตกลงหรือนโยบายที่ปรับปรุงใหม่ของเรา
 14. การยกเลิก

  หากคุณฝ่าฝืนตัวบทและเจตนารมณ์ของคำแถลงนี้ หรือทำให้เกิดความเสี่ยงหรือทำให้เรามีความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย เราอาจหยุดการนำเสนอ Facebook ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่คุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล หรือแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไปที่คุณพยายามเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณยังสามารถลบบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือปิดใช้งานแอพพลิเคชันของคุณได้ตลอดเวลา ในกรณีเหล่านี้ทั้งหมด คำแถลงนี้จะสิ้นสุดลง แต่ข้อกำหนดดังต่อไปนี้จะยังคงนำมาใช้: 2.2, 2.4, 3 – 5, 9.3 และ 14 – 18

 15. ข้อพิพาท
  1. คุณจะดำเนินการแก้ไขข้อเรียกร้อง สาเหตุของการกระทำ หรือข้อพิพาท (ข้อเรียกร้อง) ใดก็ตามที่คุณมีกับเรา อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับคำแถลงนี้หรือ Facebook แต่เฉพาะในศาลแขวงของสหรัฐอเมริกาสำหรับเขตทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียหรือศาลมลรัฐที่ตั้งอยู่ในซานมาเทโอเคาน์ตี้เท่านั้น และคุณตกลงที่จะยื่นเรื่องให้แก่เขตอำนาจตามหลักบุคคลของศาลเหล่านี้ เพื่อจุดประสงค์ในการฟ้องร้องคดีสำหรับข้อเรียกร้องทั้งหมดเหล่านี้ กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียจะครอบคลุมคำแถลงนี้ รวมถึงข้อเรียกร้องใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเรา โดยไม่สำคัญว่าจะมีความขัดแย้งกับข้อกำหนดของกฎหมายหรือไม่
  2. หากใครก็ตามมีข้อเรียกร้องต่อเราโดยที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำ การยินยอม หรือข้อมูลของคุณบน Facebook คุณจะเป็นผู้ชดใช้และมิให้เราต้องรับผิดชอบอันเนื่องมาจากและเกี่ยวกับค่าเสียหาย การสูญเสีย และค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าในประเภทใด (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เหมาะสม) ที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนี้ ถึงแม้ว่าเราจะมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ แต่เราก็ไม่อาจควบคุมหรือชี้นำการกระทำของผู้ใช้บน Facebook ได้ และไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งหรือแชร์บน Facebook เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลที่ล่วงละเมิด ไม่เหมาะสม ลามก ผิดกฎหมาย หรือไม่น่าพึงประสงค์ที่คุณอาจประสบบน Facebook ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของผู้ใช้รายใดก็ตามของ Facebook ไม่ว่าบนระบบออนไลน์หรือออฟไลน์
  3. เราพยายามที่จะดูแลประสิทธิภาพของ FACEBOOK ดำเนินการให้ปราศจากจุดบกพร่อง และมีความปลอดภัย แต่คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสี่ยงจากการใช้งานของคุณเอง เราจัดให้มี FACEBOOK ในรูปแบบที่เป็นอยู่ โดยไม่มีการให้การรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานได้ ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ เราไม่รับรองว่า FACEBOOK จะมีความมั่นคง ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือ FACEBOOK จะทำงานได้เสมอโดยที่ไม่มีการขัดข้อง ความล่าช้า หรือข้อบกพร่อง FACEBOOK ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ เนื้อหา ข้อมูล หรือข้อมูลของบุคคลที่สาม และคุณให้เรา กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของเราเป็นอิสระจากข้อเรียกร้องและค่าเสียหายใดก็ตาม ทั้งที่เป็นที่รู้จักและไม่รู้จัก อันเกิดขึ้นจากหรือเชื่อมโยงในทางใดก็ตามกับข้อเรียกร้องใดก็ตามที่คุณมีต่อบุคคลที่สามดังกล่าวข้างต้น หากคุณเป็นพลเมืองของแคลิฟอร์เนีย คุณสละสิทธิ์ตามมาตรา 1542 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งระบุว่า: การปลดหนี้ทั่วไปไม่ได้ขยายถึงข้อเรียกร้องที่เจ้าหนี้ไม่รู้หรือสงสัยว่ามีอยู่เพื่อผลประโยชน์ของตนในเวลาที่ทำการปลดหนี้ ซึ่งหากตนทราบ จะกระทบต่อการชำระหนี้ของตนกับลูกหนี้อย่างมีนัยสำคัญ เราจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับการสูญเสียกำไร หรือค่าเสียหายอื่น ๆ ที่ต่อเนื่อง ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายทางอ้อม หรือค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาอันเกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับคำแถลงนี้หรือ FACEBOOK แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดค่าเสียหายเหล่านี้แล้วก็ตาม ความรับผิดทั้งหมดของเราซึ่งเกิดจากคำแถลงนี้หรือ FACEBOOK จะมีขอบเขตไม่มากเกินกว่าหนึ่งร้อยดอลลาร์ (100 ดอลลาร์) หรือจำนวนที่คุณได้จ่ายให้แก่เราในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่ยินยอมให้มีการจำกัด หรือการยกเว้นความรับผิด หรือค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือค่าเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง ดังนั้น การจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่นำมาบังคับใช้กับคุณ ในกรณีเช่นนี้ ความรับผิดของ FACEBOOK จะจำกัดอยู่เพียงระดับสูงสุดซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต
 16. ข้อกำหนดพิเศษที่บังคับใช้กับผู้ใช้ภายนอกสหรัฐอเมริกา

  เราทุ่มเทในการสร้างชุมชนทั่วโลกด้วยมาตรฐานเดียวกันสำหรับทุกคน แต่เราก็พยายามเคารพกฎหมายท้องถิ่นด้วยในขณะเดียวกัน ข้อกำหนดดังต่อไปนี้บังคับใช้กับผู้ใช้และผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ซึ่งมีการโต้ตอบกับ Facebook อยู่ภายนอกสหรัฐอเมริกา:

  1. คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังสหรัฐอเมริกาและได้รับการประมวลผลในสหรัฐอเมริกา
  2. หากคุณอยู่ในประเทศที่สหรัฐอเมริกามีการห้ามสินค้า หรือมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ (Specially Designated Nationals) ของกระทรวงการคลังแห่งสหรัฐอเมริกา คุณจะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมทางการค้าบน Facebook (เช่น การโฆษณาหรือการชำระเงิน) หรือให้บริการแอพพลิเคชันบนแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ คุณจะไม่ใช้ Facebook หากคุณถูกห้ามมิให้รับสินค้า บริการ หรือซอฟต์แวร์ที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกา
  3. ดูข้อตกลงเฉพาะบางประการที่บังคับใช้เฉพาะกับผู้ใช้ชาวเยอรมัน ที่นี่
 17. คำนิยาม
  1. คำว่า “Facebook” หรือ “บริการ Facebook” หมายถึงคุณสมบัติหรือบริการที่เราจัดเตรียมให้ใช้งาน อันได้แก่ ผ่านทาง (ก) เว็บไซต์ของเราที่ www.facebook.com และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นแบรนด์ Facebook หรือแบรนด์ร่วม (รวมถึงโดเมนย่อย เวอร์ชันนานาชาติ วิดเจ็ต และเวอร์ชันบนโทรศัพท์มือถือ); (ข) แพลตฟอร์มของเรา; (ค) ปลั๊กอินทางสังคม เช่น ปุ่มถูกใจ ปุ่มแชร์ และข้อเสนออื่นๆ ในลักษณะนี้ (ง) สื่อ แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ บริการ ซอฟต์แวร์ (เช่น แถบเครื่องมือ) อุปกรณ์ หรือเครือข่ายอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือพัฒนาขึ้นในภายหลัง Facebook ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดตามวิจารณญาณของทางบริษัทว่าแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการบางอย่างของเราจะใช้ข้อตกลงอย่างอื่น มิใช่ข้อตกลงเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบฉบับนี้
  2. คำว่า “แพลตฟอร์ม” เราหมายถึง ชุด API และบริการ (เช่น เนื้อหา) ที่ช่วยให้ผู้อื่น รวมทั้งผู้พัฒนาแอพพลิเคชันและผู้ให้บริการเว็บไซต์ สามารถดึงข้อมูลจาก Facebook หรือให้ข้อมูลแก่เราได้
  3. คำว่า “ข้อมูล” เราหมายถึง ข้อเท็จจริงและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับตัวคุณ รวมถึงการกระทำต่าง ๆ ของผู้ใช้และผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ที่มีการโต้ตอบกับ Facebook
  4. คำว่า “เนื้อหา” เราหมายถึง สิ่งใดก็ตามที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นโพสต์ จัดหามา หรือแชร์โดยใช้บริการของ Facebook
  5. คำว่า “ข้อมูล” หรือ “ข้อมูลผู้ใช้” หรือ “ข้อมูลของผู้ใช้” เราหมายถึง ข้อมูลใดก็ตาม รวมทั้งเนื้อหาของผู้ใช้หรือข้อมูลที่คุณหรือบุคคลที่สามสามารถดึงจาก Facebook หรือจัดหาให้แก่ Facebook ผ่านทางแพลตฟอร์ม
  6. คำว่า “โพสต์” เราหมายถึง โพสต์บน Facebook หรือการทำให้มีขึ้นโดยใช้ Facebook
  7. คำว่า “ใช้” เราหมายถึง การใช้ รัน คัดลอก จัดแสดงหรือแสดงต่อสาธารณะ เผยแพร่ แก้ไข แปล และสร้างงานที่ลอกเลียนขึ้นมา
  8. คำว่า “แอพพลิเคชัน” เราหมายถึงแอพพลิเคชันหรือเว็บไซต์ใดก็ตามที่ใช้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมทั้งสิ่งอื่นใดที่ได้รับในปัจจุบันหรือได้รับข้อมูลจากเรามาโดยตลอด หากคุณไม่ได้เข้าถึงแพลตฟอร์มอีกต่อไป แต่ไม่ได้ลบข้อมูลทั้งหมดออกจากเรา คำว่า แอพพลิคชัน จะนำมาใช้จนกว่าที่คุณจะลบข้อมูลนั้นออก
  9. คำว่า “เครื่องหมายการค้า” เราหมายถึง รายการเครื่องหมายการค้าที่ระบุไว้ที่นี่
 18. อื่น ๆ
  1. หากคุณเป็นพลเมืองของหรือมีสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา คำแถลงนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ Facebook, Inc. หรือมิเช่นนั้น คำแถลงนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ Facebook Ireland Limited การอ้างอิงถึง “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา” หมายความถึง Facebook, Inc. หรือ Facebook Ireland Limited อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม
  2. คำแถลงนี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ Facebook และแทนที่ข้อตกลงใดก็ตามที่มีก่อนหน้านี้
  3. หากพบว่าส่วนใดก็ตามของคำแถลงนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่
  4. หากเราไม่ได้บังคับใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของคำแถลงนี้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
  5. การแก้ไขหรือการสละสิทธิ์ใดก็ตามในคำแถลงนี้จะต้องดำเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและลงชื่อโดยเรา
  6. คุณจะไม่โอนสิทธิหรือข้อผูกพันของคุณภายใต้คำแถลงนี้ให้แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเรา
  7. สิทธิและข้อผูกพันของเราทั้งหมดภายใต้คำแถลงนี้สามารถมอบหมายได้โดยอิสระโดยเรา เมื่อเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการจำหน่ายทรัพย์สิน หรือโดยการดำเนินการตามกฎหมายหรือหนทางอื่นใด
  8. ไม่มีส่วนใดในคำแถลงนี้ที่จะขัดขวางไม่ให้เราปฏิบัติตามกฎหมายได้
  9. คำแถลงนี้ไม่ใช่การมอบสิทธิในการได้รับประโยชน์ให้แก่บุคคลที่สาม
  10. เราขอสงวนสิทธิทุกประการที่ไม่ได้มีการมอบให้แก่คุณอย่างชัดแจ้ง
  11. คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดเมื่อใช้หรือเข้าถึง Facebook

การใช้งานหรือการเข้าถึงบริการของ Facebook หมายความว่าคุณตกลงให้เราสามารถเก็บรวบรวมและใช้งานเนื้อหาและข้อมูลดังข้างต้นได้ตามนโยบายข้อมูลซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว คุณยังสามารถดูเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน Facebook ของคุณ:
 • ข้อกำหนดการชำระเงิน: ข้อตกลงเพิ่มเติมเหล่านี้นำมาบังคับใช้กับการชำระเงินทั้งหมดที่กระทำบนหรือผ่านทาง Facebook เว้นแต่จะมีการระบุให้ใช้ข้อตกลงอื่น
 • หน้าแพลตฟอร์ม: หน้านี้ช่วยให้คุณเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเพิ่มแอพพลิเคชันของบุคคลภายนอก หรือใช้ Facebook Connect รวมถึงวิธีการที่บุคคลภายนอกอาจใช้ในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลของคุณ
 • นโยบายแพลตฟอร์ม Facebook: หลักเกณฑ์เหล่านี้แสดงถึงนโยบายต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับแอพพลิเชัน รวมทั้งไซต์ Connect
 • นโยบายการโฆษณา: หลักเกณฑ์เหล่านี้แสดงถึงนโยบายต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับโฆษณาที่มีตำแหน่งอยู่บน Facebook
 • ข้อกำหนดโฆษณาแบบบริการตนเอง: ข้อตกลงเหล่านี้บังคับใช้เมื่อคุณใช้อินเตอร์เฟซการโฆษณาด้วยตนเองเพื่อสร้าง ส่ง หรือแสดงโฆษณาหรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนหรือเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนใดๆ
 • นโยบายการทำโปรโมชั่น: หลักเกณฑ์เหล่านี้แสดงถึงนโยบายที่นำมาใช้หากคุณจัดให้มีการประกวด การชิงโชค และโปรโมชั่นประเภทอื่น ๆ บน Facebook
 • ทรัพยากรแบรนด์ของ Facebook: หลักเกณฑ์เหล่านี้แสดงถึงนโยบายที่นำมาใช้เมื่อใช้เครื่องหมายการค้า โลโก้ และภาพหน้าจอของ Facebook
 • เงื่อนไขของเพจ: แนวทางเหล่านี้ใช้บังคับกับการที่คุณใช้เพจ Facebook
 • มาตรฐานชุมชน: แนวทางเหล่านี้แสดงถึงความคาดหมายของเราเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณโพสต์ไปยัง Facebook และกิจกรรมของคุณบน Facebook

หากต้องการเข้าถึงข้อตกลงเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบในภาษาต่าง ๆ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาสำหรับเซสชัน Facebook ของคุณ โดยคลิกที่ลิงก์ภาษาที่มุมซ้ายของเพจส่วนใหญ่ หากคำแถลงนี้ไม่มีในภาษาที่คุณเลือก เราจะตั้งค่าเริ่มต้นให้เป็นฉบับภาษาอังกฤษ

ที่มา https://www.facebook.com/legal/terms/update

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.