อุทธรณ์ เราไม่ทิ้งกัน ทำอย่างไรบ้าง? พร้อมขั้นตอนและวิธีการยื่นอุทธรณ์ผู้ไม่ผ่านการพิจารณาโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน”

สำหรับผู้ที่ทำการยื่นขอรับการเยียวยา 5,000 บาท โดยเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วปรากฏว่า “ไม่ผ่านการพิจารณา” วันนี้ Zcooby ขอแนะนำช่องทางการยื่นอุทธรณ์เพื่อขอพิจารณาใหม่อีกครั้ง

สำหรับหลายคนที่ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น ถูกปฏิเสธเพราะเหตุเป็น นักศึกษา, เกษตรกร, ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ ฯลฯ ซึ่งเหตุผลที่ถูกปฏิเสธนั้น มิได้ตรงกับสภาพความเป็นจริง สามารถทำการยื่นอุทธรณ์ เพื่อขอให้ทางโครงการพิจารณาใหม่อีกครั้งได้

โดยทางรัฐบาลจะเปิดช่องทางในการยื่นอุทธรณ์ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป


ช่องทางการยื่นอุทธรณ์ เราไม่ทิ้งกัน

สำหรับช่องทางการยื่นอุทธรณ์ ขอให้ทางโครงการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นใหม่นั้น สามารถยื่นผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น โดยคลิ้กตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

สถานะ : รออัพเดทลิ้งค์ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป


ขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์ เราไม่ทิ้งกัน

สถานะ : รออัพเดทข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป


Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.