วิธีการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ การขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า (เริ่ม 25 มีนาคม 2563)

หลังที่ได้มีมมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการเยียวยาผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ทำให้ประชาชนจำนวนมากสนใจและอยากทราบถึงวิธีการดำเนินการ ตั้งแต่การลงทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ์ รวมถึงช่องทางการรับเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ขอ ทาง Zcooby ได้รวบรวมเป็นข้อมูลไว้ให้สำหรับผู้ที่สนใจ

มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้

 • การไฟฟ้านครหลวง (MEA)
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
 • กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โดยกำหนดหลักเกณฑ์มาตรการคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 (บ้านอยู่อาศัย) และประเภทที่ 2 (ธุรกิจขนาดเล็ก) สามารถขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่วางไว้ตามขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือตามจำนวนเงินที่วางไว้


วิธีการขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้งานในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ขั้นตอนที่ 1 – เข้าลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ (เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563) https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/

ขั้นตอนที่ 2 – กรอกชื่อ นามสกุล หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเลขบัตรประชาชน ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 3 – ส่งเอกสารหลักฐานผ่านระบบ

ขั้นตอนที่ 4 – รอรับเงินตามช่องทางการคืนที่ระบุ ผ่าน Prompt Pay บัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือรับเงินสด ที่สำนักงานการไฟฟ้าทั่วประเทศ (เริ่มจ่ายเงินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. เป็นต้นไป)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : หมายเลขโทรศัพท์ 1129


วิธีการขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้งานในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง (MEA)

โดยขั้นแรกก่อนการลงทะเบียน ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเตรียมข้อมูลดังนี้

 1. ชื่อ – นามสกุล เจ้าของหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
 2. หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เจ้าของหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
 3. รหัสบัญชีแสดงสัญญา (หมายเลข CA) ซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงิน รวมถึงแอปพลิเคชัน MEA Smart life ในฟังก์ชันชำระค่าไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 1 – ลงทะเบียน โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

A. ลงทะเบียนทางออนไลน์ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง)

 • แอปพลิเคชัน : MEA Smart Life
 • เว็ปไซต์ : www.mea.or.th
 • Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA
 • Twitter : @mea_news
 • Line : @meathailand
 • สแกน QR Code ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า (ใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่จดเลขอ่านตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป)

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางออนไลน์ เมื่อ MEA ตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่าเจ้าของหลักประกันมีชื่อตรงกับฐานข้อมูลของผู้วางหลักประกันประเภทเงินสด เจ้าของหลักประกันจะได้รับเงินประกันคืนผ่านช่องทางที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียนออนไลน์ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

B. ลงทะเบียนทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0 2256 3333 จำนวน 50 คู่สาย (ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 –15.30 น. ในวันทำการ)

C. ลงทะเบียน ณ ที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวง 18 เขต

ขั้นตอนที่ 2 ในการลงทะเบียน ผู้ขอคืนหลักประกันสามารถเลือกช่องทางการคืนเงินได้ 3 ช่องทาง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ดังนี้

 1. บัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) เฉพาะที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของผู้วางหลักประกัน
 2. บัญชีธนาคารพาณิชย์ ที่มีชื่อตรงกับผู้วางหลักประกันที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย
 3. เคาน์เตอร์เซอร์วิส (จำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: @meathailand, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.