แอร์เอเชีย บินช่วง 10-16 เมษายน 2563 เลื่อนตั๋วหรือขอเงินคืนได้ไหม?

หลังจากที่ทางรัฐบาลประกาศให้เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2563 ออกไปก่อน เนื่องจากต้องการควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19 จากการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาของประชาชนจำนวนมาก ทำให้หลายคนที่เลือกการเดินทางด้วยเครื่องบินของแอร์เอเชีย ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทางแอร์เอเชียได้มีประกาศถึงมาตราการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

Travel Advisory : ไทยแอร์เอเชีย ให้เปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเก็บวงเงินไว้ใช้ สำหรับผู้สำรองที่นั่งภายในประเทศ ช่วงสงกรานต์ 10-16 เมษายน 2563

สายการบินไทยแอร์เอเชีย (เที่ยวบินFD) ให้ข้อเสนอทางเลือก ‘เปลี่ยนเที่ยวบินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย’ หรือ ‘เก็บวงเงินไว้ใช้ในบัญชีเครดิต’ สำหรับช่วยเหลือผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งเพื่อเดินทางวันที่ 10-16 เมษายน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของรัฐบาลในการยกเลิกวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563

ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า ก่อนเเละภายในวันที่ 18 มีนาคม 2563 สามารถรับข้อเสนอทางเลือก ได้ดังนี้

  1. การเปลี่ยนเที่ยวบิน: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ในเส้นทางบินเดิม โดยมีกำหนดการเดินทางใหม่ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้น หรือ
  2. การเก็บวงเงินไว้ใช้: ผู้โดยสารสามารถเก็บมูลค่าบัตรโดยสารไว้ในบัญชีสะสมคะแนน AirAsia BIG สำหรับการสำรองที่นั่งในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ โดยต้องดำเนินการจองภายใน 365 วันตามปฏิทินนับจากวันอนุมัติวงเงินเครดิต โดยวันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของวงเงินได้ตามตารางบินที่มีให้บริการ

ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะต้องยื่นเรื่องล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม ผ่าน AVA ได้ที่ support.airasia.com ในกรณีที่สำรองที่นั่งผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ท่านจะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนนั้นๆ 

ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสิทธิ์และขั้นตอนการรับข้อเสนอของท่านได้ที่ คู่มือการรับข้อเสนอกรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 


ที่มา : https://newsroom.airasia.com/news/airasia-offers-options-for-songkran-festival-th

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.