เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี คือใคร? พร้อมประวัติ

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี คือใคร? พร้อมประวัติ

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี คือใคร?

เป็นชื่อที่ พลตรีหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า

ประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ชื่อปัจจุบัน : เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ชื่อก่อนหน้านี้ : พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

อายุ : 34 ปี

เกิด : 28 มกราคม พ.ศ. 2528

อาชีพ : ทหาร ดำรงตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

การศึกษา :  เรียนจบคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และเริ่มงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลอานันนทมหิดล

ผลงานที่ผ่านมา

ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ กิจการราชสำนัก กรมกิจการวัง ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บังคับการ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.