เจ้าคุณพระ คืออะไร? เป็นตำแหน่งใด? ความรู้เกี่ยวกับลำดับพระภรรยาเจ้า #เจ้าคุณพระ

หลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิรภักดิ์ ขึ้นเป็น “เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” ตามที่จารึกลงในสุพรรณบัฏ ทาง Zcooby ขอแนะนำความรู้ในเรื่อง ตำแหน่ง “เจ้าคุณพระ” ว่าเป็นตำแหน่งใด และความรู้เกี่ยวกับลำดับพระภรรยาเจ้า

เจ้าคุณพระ คืออะไร? เป็นตำแหน่งใด?

“เจ้าคุณพระ” หรือ “Royal Noble Consort” คือตำแหน่ง “ภรรยาของพระมหากษัตริย์ที่ไม่ใช่เจ้านาย” ตำแหน่งสูงกว่าตำแหน่งเจ้าคุณจอมมารดา และเจ้าจอมมารดา เป็นราชทินนามฝ่ายใน ไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ สถาปนาครั้งแรกเมื่อปี 2464 เมื่อ 98 ปีก่อน

ลำดับพระภรรยาเจ้า

1. พระอัครมเหสี

 • สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 • สมเด็จพระบรมราชินี
 • สมเด็จพระราชินี
 • สมเด็จพระบรมราชเทวี
 • สมเด็จพระอัครราชเทวี

2. พระมเหสี

 • พระนางเจ้า พระวรราชเทวี

3.พระราชเทวี

 • พระนางเจ้า พระราชเทวี

4.พระนางเธอ

5.พระอรรคชายาเธอ

6.พระราชชายา

 • พระวรราชชายา
 • พระราชชายา

7.พระสนมเอก

 • เจ้าคุณพระ

 • เจ้าคุณจอมมารดา
 • เจ้าจอมพระ

8.พระสนม

 • เจ้าจอมมารดา
 • เจ้าจอม
 • จอมมารดา

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.