ญี่ปุ่นห้ามเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากไทยแล้ว…แอร์เอเชีย,นกสกู๊ต,AAA โดยเต็มๆ !!

สำหรับผู้ที่กำลังมีแพลนจะเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยการเดินทางด้วยทัวร์หรือด้วยตัวเอง ที่ต้องมีการใช้บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ ให้คุณคอยติดตามความคืบหน้าให้ดีนะครับ เนื่องจากตอนนี้ทางกรมการบินพลเรือนได้ทำการแจ้งออกมาแล้วครับว่า ทางประเทศญี่ปุ่น ไม่อนุญาตให้เที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำไปญี่ปุ่นในช่วงนี้ครับ โดยสายการบินที่ได้รับผลกระทบก็คือ แอร์เอเชีย,นกสกู๊ต และ AAA ครับ

japan-stop-3-charter-flight-from-thailand-01

โดยมีเอกสารหนึ่งหลุดออกมาดังนี้ครับ

สำหรับสายการบินที่ได้ยื่นขอทำการบินแบบเช่าเหมาลำจากประเทศไทยไปยังญี่ปุ่น แต่ได้รับแจ้งว่าไม่อนุญาต ดังนี้

1.สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มสนามบินที่จะทำการบินไปในเส้นทางฮอกไกโด

2. สายการบินนก สกู๊ต ไม่ได้รับอนุญาตให้บินเช่าเหมาลำรับขนในช่วงสงกรานต์ ไปยังเมืองเกียวโต และโอซากา

3. สายการบิน เอเชีย แอตแลนติก ไม่ได้รับอนุญาตให้บินเช่าเหมาลำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่นเดียวกัน

ห้ามเที่ยวบินเหมาลำเข้าญี่ปุ่น

ที่มาของเรื่องนี้

เนื่องจากทางกรมการบินพลเรือน (บพ.) ได้รับการตรวจตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 19-30 มกราคม 2558 ซึ่งผลการตรวจสอบตามโครงการดังกล่าว พบว่า

ประเทศไทยมีข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concerns: SSC) เกี่ยวกับกระบวนการรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ

โดยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 กรมการบินพลเรือนได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ Japan Civil Aviation Bureau (JCAB) ว่าได้รับทราบผลการตรวจสอบของ ICAO โครงการ USOAP จากการที่ ICAO ได้นำ SSC ของประเทศไทยลงใน Secure website จึงแจ้งให้กรมการบินพลเรือน ทราบว่า นโยบายของ JCAB เกี่ยวกับผู้ขนส่งทางอากาศของประเทศที่ ICAO ได้ระบุ SSC ให้ทราบว่า

  1. JCAB จะไม่อนุมัติให้มีการขยายหรือเปลี่ยนบริการขนส่งทางอากาศ ไม่ว่าจะในรูป การเพิ่มท่าอากาศยานหรือเปลี่ยนแบบอากาศยานที่จะให้บริการไปยังประเทศญี่ปุ่นตามบทบัญญัติในมาตรา 129-3
  2. JCAB จะเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ Ramp service ตามข้อ 16 ของอนุสัญญา ว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (อนุสัญญาชิคาโก ค.ศ. 1944)

ทั้งนี้ นโยบายของ JCAB มิได้กระทบถึงผู้ขนส่งทางอากาศของประเทศไทยที่ทำการบินแบบประจำ ซึ่งยังคงสามารถให้บริการขนส่งทางอากาศได้ตามปกติ โดย JCAB จะยกเลิกมาตรการดังกล่าวเมื่อ ICAO ได้ระบุว่า SSC ได้รับการแก้ไขแล้ว การดำเนินการในกรณีนี้ถือเป็นมาตรการ ที่ JCAB ปฏิบัติกับทุกรัฐ ที่ ICAO ระบุว่ามี SSC

สายการบินไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบการห้ามบินแบบเช่าเหมาลำ

สำหรับสายการบินที่ได้ยื่นขอทำการบินแบบเช่าเหมาลำจากประเทศไทยไปยังญี่ปุ่น แต่ได้รับแจ้งว่าไม่อนุญาต ดังนี้

  1. สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มสนามบินที่จะทำการบินไปในเส้นทางฮอกไกโด
  2. สายการบินนก สกู๊ต ไม่ได้รับอนุญาตให้บินเช่าเหมาลำรับขนในช่วงสงกรานต์ ไปยังเมืองเกียวโต และโอซากา
  3. สายการบิน เอเชีย แอตแลนติก ไม่ได้รับอนุญาตให้บินเช่าเหมาลำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่นเดียวกัน

สำหรับแนวทางแก้ไข ณ ขณะนี้ กรมการบินพลเรือนจะเดินทางไปชี้แจงกับประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 เพื่อทำความเข้าใจถึงข้อเท็จจริงและแนวทางการดำเนินการของประเทศไทย ส่วนประเทศอื่นๆ กรมการบินพลเรือนจะได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับสถานะด้านมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบินในประเทศไทย รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสอบดังกล่าวให้ทราบอย่างเร็วที่สุด

 

ใครที่จะได้รับผลกระทบนี้บ้าง

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นด้วยเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำ (ซึ่งบริษัททัวร์มักจะนิยมใช้แบบนี้) อาจจะได้รับผลกระทบในการยกเลิกเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำครับ โดยเฉพาะการบินแบบเช่าเหมาลำของสามสายการบินต่อไปนี้ครับ

  1. สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (Thai Airasia X)
  2. สายการบินนก สกู๊ต (NokScoot)
  3. สายการบิน เอเชีย แอตแลนติก (AAA)

ส่วนผู้จองเที่ยวบินแบบปกติ ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ครับ

แนวทางการแก้ปัญหา คุณควรจะรีบทำการติดต่อกับทางสายการบินที่คุณได้ทำการจองได้โดยเร็วที่สุดครับ เพื่อให้ทราบว่า การจองของคุณได้รับการกระทบกระเทือนจากคำสั่งนี้หรือไม่ครับ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.