กัญญาณัฎฐ ทรัพย์ปัณทากุล คือใคร? พร้อมประวัติของ ร้อยโทหญิง กัญญาณัฎฐ ทรัพย์ปัณทากุล

ชื่อของ กัญญาณัฎฐ ทรัพย์ปัณทากุล ได้รับการกล่าวถึง หลังจากที่มีข่าวพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ คืนยศ ข้าราชการในพระองค์ แก่ ร้อยโทหญิง กัญญาณัฎฐ ทรัพย์ปัณทากุล หลายคนอาจจะอยากทราบข้อมูลของบุคคลท่านนี้

กัญญาณัฎฐ ทรัพย์ปัณทากุล คือใคร?

ปัจจุบัน (11 พฤศจิกายน 2562) ตำแหน่ง รักษาราชการ ผู้บังคับตอนปฏิบัติการที่ ๑ หมวดปฏิบัติการที่ ๒ หมวดมาตรฐานสุนัขหลวง/สัตวบาลและพระราชอุทยาน กองร้อยราชสำนักที่ ๒ เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นกลาง กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวัง มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

โดยก่อนหน้านี้ (24 ตุลาคม 2562) ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้ปลดออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา ร้อยโทหญิง กัญญาณัฎฐ ทรัพย์ปัณทากุล เป็นทหารหญิงพ้นราชการ โดยไม่มีบำเหน็จบำนาญ สังกัด ส่วนราชการในพระองค์

และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กลับเข้ารับราชการ พระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราเกล้า ข้าราชการในพระองค์ โดยมี ร้อยโทหญิง กัญญาณัฎฐ ทรัพย์ปัณทากุล เป็น 1 ใน3 รายชื่อ

ข้อมูลที่น่าสนใจ

26 มิถุนายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ว่าที่ร้อยตรีหญิง กัญญาณัฎฐ ทรัพย์ปัณทากุล เป็น ร้อยตรีหญิง

14 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ว่าที่ร้อยโทหญิง กัญญาณัฎฐ ทรัพย์ปัณทากุล เป็น ร้อยโทหญิง ว่าที่ร้อยโทหญิง

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.