คุณธารินี รอดสน คือใคร? พร้อมประวัติของ พลตรีหญิง คุณธารินี รอดสน

หลังจากที่มีข่าวพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ คืนยศ ข้าราชการในพระองค์ แก่ พลตรีหญิง คุณธารินี รอดสน หลายคนอาจจะอยากทราบข้อมูลของบุคคลท่านนี้

คุณธารินี รอดสน คือใคร?

ปัจจุบัน (11 พฤศจิกายน 2562) พลตรีหญิง คุณธารินี รอดสน ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงาน รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (๓) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ปลดและไล่ออก ถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการในพระองค์ โดยมี พลตรีหญิง คุณธารินี รอดสน เป็น 1 ใน 5 รายชื่อ

และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กลับเข้ารับราชการ พระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราเกล้า ข้าราชการในพระองค์ โดยมี พลตรีหญิง คุณธารินี รอดสน เป็น 1 ใน3 รายชื่อ

ข้อมูลที่น่าสนใจ

ในช่วงปี พ.ศ. 2557 คุณธารินี รอดสน เคยดำรงตำแหน่ง  ข้าหลวงประจำพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

26 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ ธารินี รอดสน ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ตติยจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 หรือ ( ว.ป.ร.4 )

19 มิถุนายน 2561 ได้มีประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ พลตรีหญิง ธารินี รอดสน ตําแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี) ดํารงตําแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจํา สํานักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ (๓) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี)

24 เมษายน 2560 โปรดเกล้าฯ พ.อ.หญิงธารินี เป็นพล.ต. จากอัตราพันเอกหญิง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.