กิตติชัย เรืองสวัสดิ์ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

กิตติชัย เรืองสวัสดิ์ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

กิตติชัย เรืองสวัสดิ์ คือใคร?

กิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคภูมิใจไทย

โดยก่อนหน้านี้ เป็นอดีต ส.ส.ฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคอนาคตใหม่ เป็น 1 ใน 9 ส.ส.ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย


ประวัติของ กิตติชัย เรืองสวัสดิ์

ชื่อจริง : กิตติชัย เรืองสวัสดิ์

วัน เดือน ปีเกิด : 15 พฤศจิกายน 2530

อายุ : 32 ปี

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

สถานที่ติดต่อ : 30/1 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ถนนหัวแหลม ต. บางพระ อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 24000

e-Mail : kittichairueangsawat@gmail.com

อาชีพ : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคภูมิใจไทย (ก่อนหน้านี้สังกัดพรรคอนาคตใหม่)

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ : ธุรกิจส่วนตัว

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2563

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.