นิรุฒ มณีพันธ์ คือใคร? ประวัติของ นิรุฒ มณีพันธ์

นิรุฒ มณีพันธ์ คือใคร? ประวัติของ นิรุฒ มณีพันธ์

นิรุฒ มณีพันธ์ คือใคร?

นิรุฒ มณีพันธ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


ประวัติของ นิรุฒ มณีพันธ์

ชื่อจริง : นิรุฒ มณีพันธ์

วันเดือนปีเกิด:    2 กรกฎาคม 2511

อายุ : 51 ปี

การศึกษา 

 • ปริญญาโท  
  Master of Comparative Jurisprudence(M.C.J.), Howard University, U.S.A. ปี 2540
  Master of Laws(LL.M.), Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. ปี 2539
 • เนติบัณฑิตไทย(น.บ.ท.) สมัยที่ 45  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2535
 • ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2531

การทำงาน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย
 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.