ความรู้สอบใบขับขี่ 2557 ตอนที่ 3 (เครื่องหมายพื้นทาง)

เนื่องจากวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ทำการปรับเกณฑ์การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ โดยการเพิ่มข้อสอบจากเดิม 30 ข้อเป็น 50 ข้อ และต้องสอบผ่านเกณฑ์ 90% (ทำได้ 45 ข้อขึ้นไป) จากเดิม 75% เพื่อให้ผู้ขับขี่มีความรู้และความเข้าใจในการขับรถบนท้องถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย วันนี้ Zcooby เลยอยากจะขอรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่ใช้ในการสอบใบขับขี่ โดยแบ่งตามหมวดเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายครับ โดยบทความนี้จะเป็น ความรู้สอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 3 เรื่อง เครื่องหมายพื้นทาง

ความรู้สอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 3 (เครื่องหมายพื้นทาง)

 • เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทาง

 

 • เครื่องหมายนี้ คือ เครื่องหมายเส้นชะลอความเร็ว

 

 • เครื่องหมายนี้ หมายความว่า รถที่อยู่ด้านเส้นทึบห้ามผ่านหรือคร่อมเส้นทึบ แต่รถที่อยู่ด้านเส้นประอาจแซงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัย

 

 • เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่สามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจร หรือสามารถแซงได้

 

 • เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลง หากเห็นรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางขวางหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นให้ทาง

 

 • เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ให้ผู้ขับขี่หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทาง เพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางผ่านไปก่อน

 

 • เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ให้ผู้ขับขี่ขับรถภายในช่องจราจร ห้ามแซง ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด

 

 • เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ให้ผู้ขับขี่ขับรถในช่องการจราจร ห้ามคร่อมเส้น แต่แซงได้

 

 • เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ให้ผู้ขับขี่หยุดรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกครั้ง

 

 • เครื่องหมายนี้ คือ เครื่องหมายเขตปลอดภัย

 • เครื่องหมายนี้ หมายความว่า ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทะแยงห้ามหยุดรถ ยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวา

 

*************************************************

ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ทั้งหมด 11 หมวด (คลิ้กแต่ละตอนได้เลยครับ)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.