ความรู้สอบใบขับขี่ 2557 ตอนที่ 4 (ป้ายบังคับ)

เนื่องจากวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ทำการปรับเกณฑ์การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ โดยการเพิ่มข้อสอบจากเดิม 30 ข้อเป็น 50 ข้อ และต้องสอบผ่านเกณฑ์ 90% (ทำได้ 45 ข้อขึ้นไป) จากเดิม 75% เพื่อให้ผู้ขับขี่มีความรู้และความเข้าใจในการขับรถบนท้องถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย วันนี้ Zcooby เลยอยากจะขอรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่ใช้ในการสอบใบขับขี่ โดยแบ่งตามหมวดเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายครับ โดยบทความนี้จะเป็น ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 4 (ป้ายบังคับ)

ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 4 (ป้ายบังคับ)

 • เมื่อพบเครื่องหมายห้ามแซง ห้ามผู้ขับขี่ขับแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

 

 • เมื่อพบเครื่องหมายห้ามเข้า ห้ามขับรถทุกชนิดเข้าไปในทิศทางที่ติดตั้งป้าย

 

 • เครื่องหมายนี้ คือ ห้ามกลับรถไปทางขวา

 

 • เครื่องหมายนี้ คือ ห้ามกลับรถไปทางซ้าย

 

 • เครื่องหมายนี้ คือ ห้ามเลี้ยวซ้าย

 

 • เครื่องหมายนี้ คือ ห้ามเลี้ยวขวา

 

 • เครื่องหมายนี้ คือ ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา

 

 • เครื่องหมายนี้ คือ ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ

 

 • เครื่องหมายนี้ คือ ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ

 

 • เครื่องหมายนี้ หมายความว่า ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

 

 • เครื่องหมายนี้ หมายความว่า ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

 

 • เครื่องหมายนี้ หมายความว่า ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน

 

 • เครื่องหมายนี้ หมายความว่า ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าออก

 

 • เครื่องหมายนี้ คือ เครื่องหมายห้ามใช้เสียง

 

 • เครื่องหมายนี้ คือ เครื่องหมายห้ามจอดรถทุกชนิด

 

 • เครื่องหมายนี้ คือ เครื่องหมายห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิด

 

 • เครื่องหมายนี้ หมายความว่า เส้นทางนั้นให้เฉพาะคนเดิน

 

 • เครื่องหมายนี้ หมายความว่า ห้ามใช้ความเร็วเกินกว่า 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

 • เครื่องหมายนี้ หมายความว่า ห้ามรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกเกินกว่า 10 ตัน ผ่านเข้าออก

 

 • เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องหยุดให้รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงขับรถต่อไปได้

 

 • เครื่องหมายบังคับให้ทาง หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องให้ทางแก่รถหรือคนเดินเท้าบนทางขวางข้างหน้าผ่านไปก่อน

 

 • เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตั้งป้ายและให้รถที่กำลังสวนทางมาผ่านไปก่อน

 

 • เครื่องหมายนี้ หมายความว่า ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนดเป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น

 

 • เครื่องหมายนี้ หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น

 

 • เครื่องหมายนี้ หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย

 

 • เครื่องหมายนี้ หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้าย

 

 • เครื่องหมายนี้ หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย

 

 • เครื่องหมายนี้ หมายความว่า ให้ขับขี่ชิดซ้ายหรือชิดขวา

 

 • เครื่องหมายนี้ หมายความว่า ให้เลี้ยวซ้าย

 

 • เครื่องหมายนี้ หมายความว่า ให้เลี้ยวขวา

 

 • เครื่องหมายนี้ หมายความว่า ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา

 

 • เครื่องหมายนี้ หมายความว่า ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

 

 • เครื่องหมายนี้ คือ เครื่องหมายให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา

 

 • เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมายนี้ ให้ผู้ขับขี่รถทุกชนิดต้องขับรถวนทางซ้ายของวงเวียนและหยุดรอให้รถที่แล่นอยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียนผ่านไปก่อน

 

 • เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ห้ามแซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง

 

 • เมื่อพบเครื่องหมายนี้ แสดงว่าช่องเดินรถนั้น ให้เฉพาะรถที่มีคนนั่งไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถเข้าวิ่งในช่องเดินรถนั้นได้

 

 • เครื่องหมายนี้ คือ เครื่องหมายช่องเดินรถจักรยานยนต์

 

 • เครื่องหมายนี้ คือ เครื่องหมายสุดเขตบังคับ

*************************************************

ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ทั้งหมด 11 หมวด (คลิ้กแต่ละตอนได้เลยครับ)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.