ไลฟ์โค้ช (Life Coach) คืออะไร?

ในช่วงนี้ หลายคนอาจจะได้ยินเห็นคำๆ หนึ่งที่กำลังถูกพูดถึง คือคำว่า ไลฟ์โค้ช (Life Coach) อาจจะสงสัยว่า อาชีพนี้คืออะไร?

ไลฟ์โค้ช (Life Coach) คืออะไร?

ไลฟ์โค้ช (Life Coach) หากแปลเป็นไทยง่ายๆ ก็คือ “โค้ชชีวิต”

ไลฟ์โค้ช คือ คนที่ถูกฝึกอบรมและฝึกฝนให้สามารถช่วยผู้อื่นให้มองเห็น สถานการณ์,วิธีการแก้ปัญหา รวมถึงการไปสู่เป้าหมายของชีวิต

โดยใช้เครื่องมือการตั้งคำถามเพื่อสะท้อน (Reflective) แนวทางต่างๆ กลับไปยังตัวผู้ที่รับการโค้ช โค้ชจะไม่มีสิทธิบอกหรือแนะนำให้คนอื่นทำตามความคิดของตัวเองแต่อย่างใด


อยากเป็นไลฟ์โค้ช ต้องทำอย่างไร?

อย่างไรก็ตาม ไลฟ์โค้ชไม่ได้กำหนดว่าต้องเรียนจบด้านไหนหรือมีประสบการณ์การทำงานด้านไหนเป็นพิเศษ แต่มีสถาบันที่ออกใบรับรอง

ซึ่งโดยปกติแล้วบุคคลที่จะมาเป็นไลฟ์โค้ชได้ต้องผ่านการเรียน การฝึกอบรม และการฝึกฝนผ่านการเก็บชั่วโมงการโค้ชจนครบ และมีลำดับขั้นของความเชี่ยวชาญที่ต้องมีการทดสอบในการเลื่อนขั้นไปในแต่ละตำแหน่ง


ที่มาของคำว่า โค้ช (Coach)

ในอดีต คำว่าโค้ช (Coach) มีรากศัพท์ที่มีความหมายว่า “รถม้า” โดยหน้าที่ของรถม้านั้นคือ พาคนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทาง โค้ชจึงมีบทบาทเพียงแค่พาหนะรับใช้ มิใช่การสั่งสอนคนให้ทำในสิ่งต่างๆ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.