หมอธี คือใคร? พร้อมประวัติของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

ชื่อของ “หมอธี” หรือ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากในตอนนี้ จากกรณีการวิจารณ์เรื่องนาฬิกาของพลเอก ประวิต วงศ์สุวรรณ์ ทำให้หลายคนอาจจะสงสัยว่า เขาคือใคร? วันนี้ Zccoby ขอนำเสนอประวัติของบุคคลท่านนี้ครับ

หมอธี คือใคร?

หมอธี หรือ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)

ประวัติหมอธี

ชื่อจริง : ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

ชื่อที่รู้จักในวงการ : หมอธี

วันเดือนปีเกิด : 3 พฤศจิกายน 2561

อายุ 55 ปี

คู่สมรส : ทันตแพทย์หญิง สุภาพร เจริญเศรษฐศิลป์

ผลงานที่ผ่านมาของหมอธี

  • เคยเป็นรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เป็นอาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  • เป็นคนไทยที่เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร
  • จัดตั้งโรงเรียนสัตยาไสขึ้น เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการพัฒนาจริยธรรมในวัยเรียน  โดยร่วมมือกับ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
  • ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา ซึ่งจัดตั้งโดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  • พ.ศ. 2535 – เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  • พ.ศ. 2557  – ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
  • ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • พ.ศ. 2559 เดือนธันวาคม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.