ใบรับรองแพทย์แบบ 2 ท่อน สำหรับขอใบขับขี่รุ่นใหม่ หน้าตาเป็นยังไง? (พร้อมลิ้งค์ดาวน์โหลด)

หลังจากที่มีข่าวเกี่ยวกับการขอใบขับขี่ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ทางกรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้ใช้ใบรับรองแบบ 2 ท่อน ที่ถูกต้องตามแพทยสภาพร้อมกำหนด 5 โรคต้องห้าม โรคเท้าช้าง วัณโรค โรคเรื้อน พิษสุราเรื้อรัง และโรคติดยาเสพติดให้โทษ หลายคนอาจจะสงสัยว่า หน้าตาของใบรับรองแพทย์แบบใหม่หน้าตาเป็นอย่างไร วันนี้ Zcooby ขอแนะนำเรื่องนี้ให้ทราบครับ

โดยกรมการขนส่งทางบก บังคับใช้ “ใบรับรองแพทย์” แบบ 2 ท่อน และต้องให้ผู้ขอลงนามร่วมกับแพทย์ เวลาขอทำใบขับขี่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 พร้อมกำหนด 5 โรคต้องห้าม โรคเท้าช้าง วัณโรค โรคเรื้อน พิษสุราเรื้อรัง และโรคติดยาเสพติดให้โทษ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า แพทยสภาได้กำหนดแบบมาตรฐานของใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกให้กับผู้ขอรับบริการตรวจสุขภาพ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. นี้ เนื่องจากแต่เดิมไม่มีมาตรฐานเดียวกัน แต่ได้กำหนด 5 โรคต้องห้าม ได้แก่ โรคเท้าช้าง วัณโรค โรคเรื้อน พิษสุราเรื้อรัง และโรคติดยาเสพติดให้โทษ โดยรายละเอียดใบรับรองแพทย์แบบมาตรฐานใหม่แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพกรอกประวัติโรคประจำตัว ประวัติอุบัติเหตุและการเข้ารับการผ่าตัด ประวัติเคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามความจริง

ส่วนที่ 2 ของแพทย์รับรองผู้ขอรับบริการตรวจสุขภาพ ว่า ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

ใบรับรองแพทย์แบบ 2 ท่อน สำหรับขอใบขับขี่รุ่นใหม่ หน้าตาเป็นยังไง?

โดยหน้าตาของใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องตามแพทยสภา จะมีหน้าตาดังรูปด้านล่างนี้ครับ

ดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์แบบ 2 ท่อน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์แพทยสภา เพื่อเป็นต้นแบบ ตามลิ้งค์นี้ครับ

http://www.tmc.or.th/file_download/doctor161209.pdf

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.