ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร คือใคร? พร้อมประวัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ชื่อของ “ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร” อาจได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงนี้ จากปฎิบัติการการช่วยเหลือ 13 ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวง ทาง Zcooby ขอแนะนำประวัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านนี้ครับ

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร คือใคร?

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

โดยท่านมีชื่อเสียงในด้านความ “ตงฉิน” ในการทำงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะเป็นกรณีไม่เซ็นอนุมัติให้เทศบาลนครเชียงรายทำการก่อสร้างอนุสาวรีย์ช้างคู่บารมีพญามังราย เพราะพื้นที่การสร้างได้รุกล้ำเข้าไปในแม่น้ำ

หรือกรณีสั่งหัวหน้าส่วนราชการ ห้ามใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการด้วยวิธีพิเศษ หลังพบปัญหาโครงการสร้างตุงใหญ่กลางเมือง และยังโครงการมีพิรุธส่อแววทุจริตต่าง ๆ ที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนี้สั่งระงับ

และผลงานที่สำคัญที่ทำให้คนทั้งประเทศรู้จักท่านมากขึ้น การได้รับหน้าที่สำคัญ ในการเป็นแม่ทัพใหญ่ในภารกิจช่วย 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง (ุขุนน้ำนางนอน) จนกระทั่งได้พบทั้ง 13 ชีวิตเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

ประวัติ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

ชื่อจริง : ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

การศึกษา :

ระดับปริญญาตรี

 • พ.ศ. 2528 – วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2528)
 • พ.ศ. 2536 – นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. 2545 – เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. 2556 – รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท

 • พ.ศ. 2531 – Master of Science (Geodetic Science and Surveying), The Ohio State University (2531) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานที่ผ่านมา

 • ตำแหน่งปัจจุบัน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561)
 • ได้รับประกาศนียบัตรกฎหมายที่ดินและทรัพย์สิน ในปี พ.ศ. 2535
 • เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย
 • เคยดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจของกรมที่ดิน
 • เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่กรมที่ดิน
 • เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่ของกรมที่ดิน
 • เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นบัญชีของกระทรวงการคลัง สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนลงทุนในโครงการของรัฐ
 • คุณวุฒิด้านวิศวกรรมสำรวจของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า (GISTDA)

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.