ราคาน้ำมัน 21 กุมภาพันธ์ 2566 #ราคาน้ำมัน #ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2566) #ราคาน้ำมัน #ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566


ราคาน้ำมันดีเซล,เบนซิน 21 กุมภาพันธ์ 2566 (ปตท.)

ประเภทน้ำมันราคา (บาท/ลิตร)
ดีเซล B2034.44
ดีเซล34.44
ดีเซล B734.44
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E8534.19
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E2033.74
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 9135.78
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 9536.05
เบนซิน43.86
ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B743.06
ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 9542.84

หมายเหตุ : เป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.