การระบาดใหญ่ (Pandemic) คืออะไร?

การระบาดใหญ่ (Pandemic) คืออะไร?

การระบาดใหญ่ (pandemic) เป็นการระบาดของโรคติดเชื้อที่แพร่กระจายในประชากรมนุษย์ในบริเวณกว้าง (เช่น กระจายไปทั่วทวีป) หรือทั่วโลก

คำๆนี้มาจากรากศัพท์ภาษากรีก παν pan ทั้งหมด + δήμος demos ประชาชน)

เงื่อนไขของสถานการณ์ Pandemic

จากนิยามขององค์การอนามัยโลก (WHO) โรคระบาดทั่วจะเกิดขึ้นเมื่อมีสามเงื่อนไข

  • การเกิดขึ้นของโรคใหม่ในประชากร
  • เกิดการติดเชื้อในร่างกายมนุษย์ และทำให้เกิดการเจ็บป่วยรุนแรง
  • เชื้อโรคแพร่กระจายได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างมนุษย์

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.