สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ คือใคร? (พร้อมประวัติและผลงาน)

ชื่อของ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมาก หลังจากที่ได้รับความสนใจจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรีและ 5 รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 หลายคนอาจจะอยากทราบประวัติความเป็นมาของเขา ทาง Zcooby ขอนำเสนอข้อมูลให้ทราบครับ

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ คือใคร?

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นนักการเมืองที่อยู่ในแวดวงทางการเมืองมานาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพรรคเพื่อไทย, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 5 และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

เขาเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบสัดส่วน สังกัดพรรคพลังประชาชน อดีตรองหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม และอดีตแกนนำกลุ่ม 16

ประวัติของ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์

ชื่อจริง : สมพงษ์ อมรวิวัฒน์

วันเกิด : 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 

อายุ : 78 ปี

การศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์
  • จบปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ Curry College, Milton,Massschusetts,USA
  • จบปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครอบครัว : เขาเป็นน้องชายของพลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ และมีคู่สมรสคือ นางเพ็ชรี อมรวิวัฒน์

ผลงานทางการเมืองที่ผ่านมา

พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2525 กรรมการบริหารพรรคชาติประชาธิปไตย
พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2527 รองเลขาธิการพรรคชาติประชาธิปไตย
พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2529 เลขาธิการพรรคชาติประชาธิปไตย
พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2531 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2531 เลขาธิการพรรคชาติประชาธิปไตย
พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2531 กรรมาธิการร่างกฎหมายงบประมาณปี พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2532 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2532 เลขาธิการพรรคชาติประชาธิปไตย
พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2532 รองประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2532 รองหัวหน้าพรรคเอกภาพ
พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2535 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 รองหัวหน้า พรรคสามัคคีธรรม และเลขาธิการ พรรคเทิดไท
พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2536 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2536 รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา
พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2536 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ (เขต 2)
พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2536 ประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2538 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ (เขต 3)
พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2538 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
พ.ศ. 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ (เขต 3)
พ.ศ. 2539 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2541 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2543 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ (เขต 3)
พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2548 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549 ผู้แทนการค้าไทย Special Envoy of the Prime Minister
พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2551 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2561 หัวหน้าพรรคเพื่อธรรม
พ.ศ. 2562 หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.