ผาณิต กันตามระ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงานหลังจากข่าวการเสียชีวิตของ ดร.ผาณิต กันตามระ ทาง Zcooby ขออนุญาตนำเอาประวัติและผลงานของท่านมาเผยแพร่ในวันนี้ครับผาณิต กันตามระ คือใคร?

ดร.ผาณิต กันตามระ นักพูดและนักบรรยายชื่อดังของเมืองไทย เคยได้รับรางวัล นักพูดยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2536

ประวัติและผลงาน ดร.ผาณิต กันตามระ

 • หัวหน้าหน่วยการเงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
 • ผู้ชำนาญการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ธนาคารเอเซีย จำกัด
 • กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เสรีสากลธนกิจ จำกัด
 • ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์สยามธนาคาร จำกัด
 • กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท จอมเทียนลิสซิ่ง จำกัด
 • รองผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมสุขภาพสยามเฮลท์คลับ
 • เป็นวิทยากรและกรรมการบริหาร สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
 • ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันส่งเสริมศิลปการพูดในที่ชุมชน
 • ประธานที่ปรึกษา บริษัท พัฒนาวาทศิลป์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้จัดรายการธรรมะกับชีวิตที่สถานีวิทยุยานเกราะ 792 ภาคAM
 • วิทยากรรายการ ทีวีวาที ทีวีช่อง 9 – วิทยากรรายการ ทอล์คโซนซีเนรามา ทีวีช่อง 5
 • วิทยากรรายการ คารมคมคิด ทีวีช่อง 5 – วิทยากรรายการ ฮอตไลด์คลายเครียด ทีวีช่อง 11
 • วิทยากรรายการ เทศนาวาที ทีวีช่อง 11 – วิทยากรรายการ ธรรมโอสถ ทีวีช่อง 5 – วิทยากรรายการ ธรรมในใจ ทีวีช่อง 3
 • ประธานที่ปรึกษา บริษัท เดอะ วิชั่นมิชชั่น จำกัด
 • ประธานที่ปรึกษา บริษัท อาดัมกรุ๊ป จำกัด
 • ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาทักษะทางความคิด
 • วิทยากรอิสระ รับเชิญบรรยายทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนมากกว่า 30 ปี

กิจกรรมทางสังคม

 • วิทยากรบรรยายถวายความรู้พระสงฆ์, เณร, ชี โดยไม่รับค่าบรรยายมากว่า 30 ปี
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมมาธิการ การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของ สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาโครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริและโรงสีข้าวพระราชทาน


Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.