ภูวดล สุวรรณะ คือใคร?

ภูวดล สุวรรณะ คือใคร?

ภูวดล สุวรรณะ คือใคร?

นายสัตวแพทย์ ภูวดล สุวรรณะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักบริหาร 7 หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ สังกัดสวนสัตว์สงขลา องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ประวัติของ ภูวดล สุวรรณะ

ชื่อจริง : ภูวดล สุวรรณะ

อาชีพ : สัตวแพทย์

ตำแหน่ง : นักบริหาร 7 หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ สังกัดสวนสัตว์สงขลา องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อายุ : 49 ปี


Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.