สุริยา แสงพงค์ คือใคร? ประวัติและผลงานสุริยา แสงพงค์ คือใคร? ประวัติและผลงานสุริยา แสงพงค์ คือใคร?

สุริยา แสงพงค์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติของสุริยา แสงพงค์

ชื่อจริง : สุริยา แสงพงค์

การศึกษา : สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช 2527 (แม่โจ้รุ่น 49)

การดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

  • ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
  • รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • นักบริหาร 4 ผู้อํานวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว


Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.