พร้อมเพย์ (PromtPay) คืออะไร? ช่องทางการรับ-โอนเงินใหม่ที่สะดวกยิ่งขึ้น

ในช่วงนี้หลายคนที่ใช้บริการต่างๆ ที่ธนาคาร จะเริ่มเห็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มผู้ใช้บริการมาลงทะเบียนการเปิดใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromtPay) หลายคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไร? วันนี้ทาง Zcooby ขอนำข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากครับ

พร้อมเพย์ (PromtPay) คืออะไร?

บริการพร้อมเพย์(PromptPay) (ชื่อเดิม – เอนี่ ไอดี (Any ID) เป็นการให้บริการรับ-โอนเงินระหว่างกันแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคาร ใช้เพียงแค่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลขประจำตัวประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Internet Banking Mobile Banking ATM เป็นต้น

ทำให้การโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์มีความสะดวกสบายและปลอดภัย ทั้งนี้การให้บริการพร้อมเพย์ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศไทย

การลงทะเบียนผูกบัญชี เพื่อใช้บริการพร้อมเพย์

บุคคลทั่วไปสามารถขอลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝาก กระแสรายวันกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชนได้ตามช่องทางที่ ธนาคารแต่ละแห่งกำหนด เช่น สาขาธนาคาร,ตู้ ATM หรือ Internet/ Mobile Banking เป็นต้น

โดยมีเอกสารพื้นฐานที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนตามที่ธนาคารกำหนด เช่น

ลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคาร

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันที่ต้องการลงทะเบียน
 3. โทรศัพท์มือถือที่ต้องการผูกบัญชี และหลักฐานการถือครอง หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว เช่น เอกสารแสดงการชำระค่าบริการ โทรศัพท์มือถือ

ลงทะเบียนผ่านตู้ ATM

 1. บัตร ATM และรหัสผ่าน (PIN)
 2. โทรศัพท์มือถือที่ต้องการผูกบัญชี

ลงทะเบียนผ่าน Internet/Mobile Banking

 1. ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (User name และ Password)
 2. โทรศัพท์มือถือที่ต้องการผูกบัญชี

ระยะเวลาการลงทะเบียนบริการ พร้อมเพย์

ระหว่างวันที่ 1-14 กรกฎาคม 2559 ธนาคารที่พร้อมจะเริ่มเปิดให้ผู้ใช้บริการ ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อผูกบัญชีได้กับธนาคารเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยธนาคาร จะแจ้งผลการลงทะเบียนทาง SMS, Email หรือไปรษณีย์หลังวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการผูกบัญชีธนาคารได้ ตลอดเวลา

ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ระบบกลางจะเปิดให้ทุกธนาคารลงทะเบียนเพื่อผูก บัญชีพร้อมกัน ซึ่งธนาคารสามารถแจ้งผลการลงทะเบียนให้ผู้ใช้บริการทราบในทันที และไม่มีกำหนดการปิดลงทะเบียน

พร้อมเพย์ เริ่มใช้ได้เมื่อไหร่?

คาดว่าภายในเดือนตุลาคม 2559 ทุกธนาคารที่เข้าร่วมจะเริ่มให้บริการโอนเงินรายย่อยผ่านบริการพร้อมเพย์โดยอ้างอิงเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลข โทรศัพท์มือถือ ส่วนบริการอื่น ๆ ในอนาคตจะทยอยให้บริการต่อไป

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนพร้อมเพย์

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ความปลอดภัยของพร้อมเพย์?

บริการพร้อมเพย์มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับระบบการโอนเงินประเภทต่างๆ ที่มีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

การผูกหมายเลข โทรศัพท์มือถือ หรือเลขประจำตัวประชาชนได้กี่บัญชี กี่ธนาคาร ?

 • เลขประจำตัวประชาชนผูกได้กับเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 เลขหมายผูกได้กับเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
 • บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชีสามารถผูกได้กับทั้งเลขประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชีสามารถผูกกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้สูงสุดตาม จำนวนที่ธนาคารกำหนด

ผู้ใช้บริการพร้อมเพย์ต้อง สมัครใช้บริการพร้อมเพย์ หรือไม่ ?

ในกรณีโอนเงินโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชน

 • กรณีผู้โอนเงิน ไม่จำเป็นต้องสมัครใช้บริการ และสามารถโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ ได้ทางช่องทางต่าง ๆ ที่ธนาคารของผู้โอนเงินกำหนด เช่น ตู้ ATM Internet/ Mobile Banking หรือสาขาธนาคาร เป็นต้น ทั้งนี้ ช่องทางการให้บริการอาจ แตกต่างกันในแต่ละธนาคาร
 • กรณีผู้รับโอนเงิน จะต้องลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีธนาคารของตนเองกับหมายเลข โทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชนก่อน

พร้อมเพย์สามารถโอนเงินไปต่างประเทศหรือรับเงินจากต่างประเทศได้หรือไม่?

ไม่ได้ เนื่องจากบริการพร้อมเพย์เป็นการให้บริการโอนเงินเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น

ในกรณีที่มีข้อสงสัยอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เอกสารถามตอบเกี่ยวกับพร้อมเพย์จากทางธนาคารแห่งประเทศไทยตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ

https://goo.gl/UpLkr4

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.