ประกาศวันสิ้นสุดรอมฎอน 5 กรกฎาคม 2559 (ถ่ายทอดสดการสังเกตดวงจันทร์)

วันนี้ (5 มิถุนายน 2559) จะมีการสังเกตดวงจันทร์ เพื่อทำการกำหนดวันสิ้นสุดเทศกาลรอมฎอนประจำปี 2559 ของพี่น้องมุสลิม ทาง Zcooby จะทำการอัพเดทข้อมูล ประกาศวันสิ้นสุดรอมฎอน 5 กรกฎาคม 2559 พร้อมการถ่ายทอดสดการสังเกตดวงจันทร์

โดยทางประเทศอินโดนีเซียประกาศให้เดือนรอม สิ้นสุดในวันนี้ และวันพรุ่งนี้เป็นวันตรุษอิดิ้ลฟิตรี หลังจากมีการสังเกตดวงจันทร์ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

ประกาศวันสิ้นสุดรอมฎอน 5 กรกฎาคม 2559

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันอีฎิลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437

…………………..

ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ในวัน อังคาร ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น

ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า
วันอีฎิลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437
ตรงกับวัน พุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

ถ่ายทอดสดการสังเกตดวงจันทร์ วันสิ้นสุดรอมฎอน 2559

โดยในค่ำวันนี้ ( 5 กรกฎาคม 2559) ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมติดตามผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล ฮศ. 1437 ตั้งแต่เวลา 19.45 – 20.00 น. ทางช่อง NBT ครับ

โดยคุณสามารชมการถ่ายทอดสดผ่านลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ

 

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.