“เราเที่ยวด้วยกัน” ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com #เราเที่ยวด้วยกัน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จะเริ่มให้ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” วันนี้ Zcooby ขอแนะนำข้อมูลที่น่าสนใจและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

ระยะเวลาโครงการ : 4 เดือน ระหว่าง 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563


เว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียนโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

จะมีสองส่วนคือ “สมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับกิจการ” (ร้านค้า) และ “ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน” (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15 ก.ค. 63 เป็นต้นไป)


ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน

ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ 2 รายการคือ

รับสิทธิท่องเที่ยว

โดยในส่วนนี้ผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิส่วนลดค่าห้องพัก,ส่วนลดค่าอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว โดยต้องเป็นที่พักที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดเดียวกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และการลงทะเบียน 1 เบอร์โทรศัพท์ ต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

รับสิทธิตั๋วเครื่องบิน

  • รัฐบาลคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของค่าตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง
  • สนามบินที่ลง ต้องอยู่ภาคเดียวกับโรงแรมที่พัก
  • ต้อง check-out จากที่พักแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนขอคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินได้

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

  • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • มีเบอร์โทรศัพท์มือถือสำหรับการลงทะเบียน (1 เบอร์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน)
  • ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อท่องเที่ยว กิน และนอน ในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของตนเอง

ลิ้งค์สำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน

https://www.เราเที่ยวด้วยกัน.com/register/user

(ลิ้งค์ใช้งานได้ตั้งแต่ 15 ก.ค.63 เป็นต้นไป)


ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. บัตรประชาชนตัวจริง
  2. โทรศัพท์มือถือที่สามารถรับข้อความยืนยัน (OTP) ได้

ขั้นตอนการลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน”

ขั้นที่ 1 – เข้าเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน.com ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://www.เราเที่ยวด้วยกัน.com/

ขั้นที่ 2 – คลิ้กที่มุมขวาบนของจอ เลือกที่ “ลงทะเบียนรับสิทธิ”

ขั้นที่ 3 – เลือกหัวข้อ “สำหรับประชาชน”

ขั้นที่ 4 – เลือกหัวข้อ “ลงทะเบียนรับสิทธิท่องเที่ยว”

ขั้นที่ 5 – ยอมรับเงื่อนไขแลข้อตกลงต่างๆ โดยกดที่ “ยืนยัน”

ขั้นที่ 6 – กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ระบบแจ้งให้ทราบให้ครบถ้วน เมื่อกรอกครบแล้วให้คลิ้กที่มุมล่างขวา ตรงปุ่ม “ลงทะเบียน”

ขั้นที่ 7 – ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการลงทะเบียนอีกครั้ง ถ้าถูกต้องให้กด “ยืนยัน” (เช็คหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้องอีกครั้ง)

ขั้นที่ 8 – ระบบจะส่งข้อความยืนยัน (OTP) ไปยังเบอร์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยเป็นเลข 6 หลัก ถ้าได้รับแล้ว ให้นำเลข 6 หลักมากรอกที่ช่องนี้

ขั้นที่ 9 – หากกรอกเลข OTP ถูกต้อง ระบบจะแจ้งว่า “ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว” (โปรดรอ SMS เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนอีกครั้ง)


Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.