อาคม เอ่งฉ้วน คือใคร? ประวัติและผลงานของ อาคม เอ่งฉ้วน

อาคม เอ่งฉ้วน คือใคร? ประวัติและผลงานของ อาคม เอ่งฉ้วน

อาคม เอ่งฉ้วน คือใคร?

อดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ 9 สมัย เคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ประวัติของ อาคม เอ่งฉ้วน

ชื่อจริง : อาคม เอ่งฉ้วน

เกิด : 5 มกราคม พ.ศ. 2494

เสียชีวิต : 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

อายุ : 69 ปี

การศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ครอบครัว : สมรสกับ นางปราณี เอ่งฉ้วน


ตำแหน่งทางการเมือง

พ.ศ. 2526 – สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ สมัยแรก

พ.ศ. 2529 – ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2531 – ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2532 – ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2540 – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2542 – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2551 – ได้รับเลือกจากที่ประชุมพรรค ให้ทำหน้าที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เงา

พ.ศ. 2554 – ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.อีกสมัย

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.