พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ขึ้นเป็นผู้บัญชาการนครบาล (พร้อมประวัติ)

หลังจารกที่มีข่าวการโปรดเกล้าฯ ตั้ง พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช. ประจำสำนักงาน ผบ.ตร. ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผบช.น หรือ ผู้บัญชาการนครบาล เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทาง Zcooby ขอแนะนำประวัติที่น่าสนใจของบุคคลท่านนี้นะครับ

sanit_mahathavorn

ประวัติ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร

พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร  ปัจจุบันเป็น ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และอดีตผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พลตำรวจโทศานิตย์เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2499 ที่ กรุงเทพมหานคร มีชื่อเล่นว่า แป๊ะ ทำให้บรรดาสื่อมวลชนเรียกว่า บิ๊กแป๊ะ เช่นเดียวกับ พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่มีชื่อเล่นว่าแป๊ะเหมือนกัน

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสแล้วมีบุตรสาวคือร้อยตำรวจโทฉัตรนภา มหถาวร หรือ หมวดแปลน

ในด้านการศึกษา

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนอำนวยศิลป์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 34 รุ่นเดียวกับ พลตำรวจเอกชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล รักษาราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้านการทำงาน

 • วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 พลตำรวจโทศานิตย์ขณะมียศเป็น พันตำรวจเอก และดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการปราบปรามได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 พร้อมกับรับพระราชทานยศ พลตำรวจตรี
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 พลตำรวจตรีศานิตย์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
 • วันที่ 1 ตุลาคม ปีเดียวกันพลตำรวจตรีศานิตย์ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองร้องทุกข์
 • วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 พลตำรวจตรีศานิตย์ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
 • วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 พลตำรวจตรีศานิตย์ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
 • วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 พลตำรวจตรีศานิตย์ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารงานด้านป้องกันปราบปราม) พร้อมกับรับตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอีกตำแหน่งหนึ่งโดยได้รับพระราชทานยศ พลตำรวจโท ในวันเดียวกัน
 • วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือ ก.ตร. ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้พลตำรวจโทศานิตย์เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลโดยให้มีผลนับแต่วันที่แต่งตั้งให้รักษาราชการแทน
 • วันที่ 16 กันยายน 2559 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เผยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ 4 ราย โดย พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช. ประจำสำนักงาน ผบ.ตร. ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผบช.น

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.