สถานะ”นำส่งข้อมูลเพิ่ม” คืออะไร? (เราไม่ทิ้งกัน.com)

หลังจากที่หลายคนที่กรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ณ ตอนนี้หลายคนขึ้นสถานะว่า “นำส่งข้อมูลเพิ่ม” หลายคนอาจจะสงสัยว่า คืออะไร และจะต้องทำอย่างไรต่อไป วันนี้เรามาแนะนำเพิ่มเติมครับ

สถานะ”นำส่งข้อมูลเพิ่ม” คืออะไร?

“นำส่งข้อมูลเพิ่ม” เป็นสถานะที่ทางโครงการต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ขอได้รับ โดยเป็นการขอรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ,ธุรกิจที่ผู้ขอได้รับผลกระทบ โดยการตอบคำถามประมาณ 20 ข้อ

วิธีดำเนินการเมื่อพบสถานะ “นำส่งข้อมูลเพิ่ม”

คลิ้กที่ “ให้ข้อมูลเพิ่มเติม (เฉพาะผู้ที่มีสถานะ”นำส่งข้อมูลเพิ่ม” เท่านั้น”)

เลือกข้อมูลที่ตรงกับท่าน (ไม่มีนายจ้าง หรือ มีนายจ้าง)

ท่านเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกจ้าง (เป็นเจ้าของกิจการ หรือ เป็นลูกจ้างกิจการ)

หน้าต่อมาจะตอบคำถามดังนี้

  1. โปรดเลือกข้อมูลที่ตรงกับท่าน
  2. ท่านเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกจ้าง
  3. ท่านประกอบอาชีพจังหวัดใด
  4. ก่อนเกิดคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงจากรัฐบาล ท่านเปิดร้านกี่โมง
  5. ก่อนเกิดคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงจากรัฐบาล ท่านปิดร้านกี่โมง
  6. ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด 19 ท่านซื้อสินค้าเพื่อนำมาขายบ่อยแค่ไหน
  7. กิจการท่านมีการจดทะเบียนการค้าหรือไม่
  8. ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด 19 สถานที่หลักในการขายสินค้าอยู่ที่ใด
  9. ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด 19 ท่านมีการขายผ่านช่องทางใดบ้าง
  10. ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด 19 ท่านมีระยะเวลาสต็อกสินค้าส่วนใหญ่นานแค่ไหน
  11. รายได้ก่อนเกิดคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงจากรัฐบาล
  12. ก่อนเกิดคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงจากรัฐบาล ใน 1 วันขายของกี่ชั่วโมง
  13. ก่อนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ลักษณะการรับเงินของท่านหรือร้านของท่าน เป็นลักษณะใด
  14. ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด 19ท่านซื้อสินค้าเพื่อนำมาขายจากที่ไหนมากที่สุด
  15. ท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 อย่างไร
  16. ท่านได้รับผลกระทบตั้งแต่เมื่อไหร่
  17. ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด 19 ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนของท่านประมาณเท่าไร
  18. ท่านจำหน่ายสินค้าประเภทใดมากที่สุด
  19. ปัจจุบันท่านพักอาศัยอยู่ที่ใด
  20. ท่านใช้บริการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าจากผู้ให้บริการรายใดบ่อยที่สุด
  21. ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด 19 สถานที่ค้าขายของท่านเป็นแบบใด

ระบุ บุคคลอ้างอิง

ปักหมุด ตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ประกอบการ (โดยเคล็ดลับก็คือ ให้เลื่อนหมุดสีแดง จนกว่า ช่อองสถานประกอบการอยู่ที่จังหวัด จะขึ้นชื่อจังหวัด)

เสร็จแล้วให้คลิ้กที่ ยืนยันการนำส่งข้อมูลเพิ่มเติม

เสร็จแล้ว ให้รอการติดต่อกลับอีกครั้ง

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.