สงกรานต์ปี 2563 ทำอะไรได้/ไม่ได้บ้าง? เล่นน้ำได้ไหม?

สำหรับสงกรานต์ปี 2563 นี้ หลายคนอาจจะต้องกักตัวอยู่กับบ้าน ไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวไปไหนมาไหนได้ และมีมาตราการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายคนอาจจะอยากทราบว่า สงกรานต์ปี 2563 นี้ ทำอะไรได้หรือไม่ได้บ้าง?

โดยทางกระทรวงวัฒนธรรม มีคำแนะนำและออกประกาศเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ” (ประกาศฉบับนี้มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)

สิ่งที่งดเว้นกระทำในสงกรานต์ปี 2563

1. งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ

2. งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา

3. งดเว้นการรดน้ำดำหัวขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี

4. งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด

เพิ่มเติม : การตั้งถังน้ำหน้าบ้านเพื่อเล่นสาดน้ำ ก็ถือเป็นข้อห้ามกระทำในสงกรานต์นี้ด้วยเช่นกัน


สิ่งที่ทำได้ในช่วงสงกรานต์ปี 2563

  • เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ด้วยการกราบไหว้ขอพร โดยเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
  • การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลกัน ให้ใช้การสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.