วันครีษมายัน (21 มิถุนายน 2560) วันที่กลางวันยาวนานที่สุด

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นวันครีษมายัน หรือเป็นวันที่มีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุด

ครีษมายัน คืออะไร?

“ครีษมายัน” (ครีด-สะ-มา-ยัน) เป็นภาษาสันสกฤต หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Summer Solstice ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ในประเทศไทยจะเป็นวันที่มีกลางวันยาวนานที่สุด

โดยวันนี้ ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด ทำให้กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีเกือบ 13 ชั่วโมง

วันนี้ (21 มิถุนายน 2560) ดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเวลาประมาณ 05:51 น. และตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเวลาประมาณ 18:47 น. รวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าเกือบ 13 ชั่วโมง

ที่มาข้อมูล : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.