ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก คืออะไร? ผลกระทบที่เกิดขึ้น (26 เมษายน 2559)

หลังจากที่มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของ “พระอาทิตย์ตั้งฉาก” ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเที่ยงของวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 โดยดวงอาทิตย์จะอยู่ในแนวตั้งฉากกับกรุงเทพมหานคร ทำให้หลายคนสงสัยว่ามันคืออะไร? และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนทั่วไปเป็นอย่างไร วันนี้ Zcooby มีคำตอบมาแจ้งให้ทราบครับ

ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก คืออะไร?

โดยทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดเผยว่า ในช่วงเวลาประมาณ 12.16 น. ของวันที่ 26 เมษายนนี้ ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากกับเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านเหนือศรีษะของเราพอดี  โดยจุดสังเกตว่าพระอาทิตย์ตั้งฉากก็คือ เมื่อยืนอยู่กลางแดดในที่แจ้ง เงาจะตกใต้เท้าคนยืนพอดี

พระอาทิตย์ตั้งฉาก

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ระหว่างแนวละติจูด 5-20 องศาเหนือ ประเทศที่อยู่ในบริเวณนี้จะมีวันที่ดวงอาทิตย์ผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะมากที่สุดปีละ 2 วัน โดยจะมีคาบการโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจึงเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกันและในครั้งต่อไปดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวตั้งฉากกับกรุงเทพฯ อีกครั้งช่วงฤดูฝนในวันที่ 16 สิงหาคม 2559

ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก

ตารางแสดงตัวอย่างช่วงเวลาดวงอาทิตย์ตั้งฉากในจังหวัดต่างๆ ของปี 2559

จังหวัด

ครั้งแรก

ครั้งที่ 2

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

อ.หาดใหญ่ สงขลา

7 เมษายน

12:20 น.

4กันยายน

12:17 น.

ภูเก็ต

9 เมษายน

12:28 น.

2 กันยายน

12:26น.

พัทยา ชลบุรี

24 เมษายน

12:15 น.

18 สิงหาคม

12:20น.

กรุงเทพฯ

26 เมษายน

12:16 น.

16 สิงหาคม

12:22น.

นครราชสีมา

30 เมษายน

12:09 น.

12 สิงหาคม

12:17น.

นครสวรรค์

3 พฤษภาคม

12:16 น.

9 สิงหาคม

12:25น.

ขอนแก่น

5 พฤษภาคม

12:05 น.

6 สิงหาคม

12:15น.

สกลนคร

8พฤษภาคม

12:20 น.

4 สิงหาคม

12:09น.

อุดรธานี

9 พฤษภาคม

12:05 น.

3 สิงหาคม

12:15น.

เชียงใหม่

14 พฤษภาคม

12:20 น.

28กรกฎาคม

12:31น.

เชียงราย

19 พฤษภาคม

12:17 น.

17 กรกฎาคม

12:27น.

ผลกระทบจากดวงอาทิตย์ตั้งฉาก

แม้ว่าการที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ แต่ที่หลายคนกังวลว่า ในวันนั้นจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดหรือไม่นั้น ทาง สดร. ได้แนะนำว่า การที่อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง หากมีฝนตกหรือได้รับอิทธิพลจากมรสุม ก็อาจส่งผลต่ออุณภูมิได้

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.