ศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์ คือใคร? ประวัติและผลงานของนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

ศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์ คือใคร? ประวัติและผลงานของนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

ศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์ คือใคร?

ศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก


ประวัติของศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์

ชื่อจริง : ศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์

อาชีพ : ข้าราชการ

ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก


ตำแหน่งที่ผ่านมา

  • นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก
  • รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.