ครีษมายัน

Uncategorized

วันครีษมายัน (21 มิถุนายน 2560) วันที่กลางวันยาวนานที่สุด

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นวันครีษมายัน หรือเป็นวันที่มีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุด ครีษมายัน คืออะไร? “ครีษมายัน” (ครีด-สะ-มา-ยัน) เป็นภาษาสันสกฤต หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Summer Solstice ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ในประเทศไทยจะเป็นวันที่มีกลางวันยาวนานที่สุด โดยวันนี้ ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด ทำให้กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีเกือบ 13 ชั่วโมง วันนี้ (21…