ช้อปช่วยชาติ 15000 บาท

Uncategorized

ช้อปช่วยชาติ 2017 (11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560) พร้อมเงื่อนไขและรายละเอียดที่น่าสนใจ

หลังจากที่มีข่าวเรื่องการออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี 2560 เกี่ยวกับเรื่องช้อปช่วยชาติ ซึ่งตอนนี้ได้มีการยืนยันแล้วว่า ช้อปช่วยชาติ ในปี 2560 มีผลแล้ว โดยผู้ซื้อสามารถลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้าหรือบริการได้ 15,000 บาท และมีระยะเวลา 23 วันคือตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ทาง Zcooby จึงขอนำเอาข้อมูลที่น่าสนใจพร้อมเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่่เกี่ยวข้องกับเรื่องการช้อปช่วยชาติ 2560 มาฝากครับ

Uncategorized

ช้อปช่วยชาติ 2559 ลดหย่อนภาษี 15,000 บาท เร่ิม 14-31 ธันวาคม 59 (รายละเอียด,เงื่อนไข)

หลังจากที่มีข่าวเรื่องการออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี ซึ่งในปีที่แล้วจะมีการหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ สำหรับการลดหย่อนภาษี 15,000 บาท โดยปีนี้ จะเพิ่มขึ้นเป็น 30,000 บาท และเพิ่มระยะเวลาจาก 1 สัปดาห์ เป็น 1 เดือน (หมายเหตุ 13 ธันวาคม 2559 ยืนยันแล้วว่า ช้อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษี 15,000 บาท และมีระยะเวลา…