ถวายพระพรออนไลน์

Uncategorized

ลงนามถวายพระพรออนไลน์ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทาง Zcooby ขอนำเสนอช่องทางการลงนามถวายพระพรออนไลน์ครับ

Uncategorized

ถวายพระพรออนไลน์ 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา (28 กรกฎาคม 2563) #ทรงพระเจริญ

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 จะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย นั่นคือ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ทาง Zcooby จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการลงนามถวายพระพรทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ครับ

Website

ถวายพระพรออนไลน์ 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา (28 กรกฎาคม 2562) #ทรงพระเจริญ

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย นั่นคือ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ทาง Zcooby จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการลงนามถวายพระพรทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ครับ

Uncategorized

ลงนามถวายพระพรออนไลน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา (28 กรกฎาคม 2561)

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 จะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย นั่นคือ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ทาง Zcooby จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการลงนามถวายพระพรทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ครับ

Social

ในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) ร่วมถวายพระพรออนไลน์

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นั้นเป็นโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทาง Zcooby ขอร่วมถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระราชประวัติการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 หลังจากเหตุการณ์เสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง ในวันเดียวกัน รัฐสภาลงมติเป็นเอกฉันท์อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ต่อไป  แต่เนื่องจากยังมีพระราชกิจด้านการศึกษา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อ…