ปุ่มไลค์

Uncategorized

“Dislike” เมื่อเฟซบุ้คมีแผนจะทำปุ่ม “ดิสไลค์” เพิ่มขึ้นมาใน Facebook

สำหรับผู้ใช้งาน Facebook อาจจะคุ้นเคยกับปุ่ม “Like” หรือ “ถูกใจ” กันมานาน วันนี้ เร่ิมมีข่าวแล้วว่า ทาง Facebook กำลังจะพิจารณาเพิ่มปุ่ม “Dislike” เข้ามาเพิ่มเติมแล้วครับ ที่มาก็คือ ทาง Mark Zuckerberg ผู้สร้าง Facebook ได้ยอมรับว่า Facebook กำลังสร้างปุ่ม Dislike อยู่จริงๆ…