พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Events

ถ่ายทอดสดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 12 ธันวาคม 2562 (พร้อมหมายกำหนดการ)

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 จะมีพิธีสำคัญพิธีหนึ่ง คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทาง Zcooby ขอนำเสนอช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดและหมายกำหนดการให้ทราบโดยทั่วกัน

Live

ถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 (เสด็จออก ณ สีหบัญชร)

ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 จะมีพระราชพิธีสำคัญคือ เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ทาง Zcooby ขอนำเสนอช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Youtube

Uncategorized

ถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พร้อมหมายกำหนดการ

ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 จะมีพระราชพิธีสำคัญคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค

News

ถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พร้อมหมายกำหนดการ

ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 จะมีพระราชพิธีสำคัญคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดัปกรณ์ ทาง Zcooby ขอนำเสนอหมายกำหนดการและช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสด

News

กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (6 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2562)

31 มกราคม 2562 เฟสบุ้คเพจ “พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก” ได้การประชาสัมพันธ์กำหนดการพระราชพิธีราชาภิเษกในช่วงวันที่ 6 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

Uncategorized

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก คืออะไร?

หลังจากที่มีการประกาศ “ในหลวง”โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-6 พ.ค.2562 หลายคนอาจจะสงสัยคำว่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก คืออะไร?