วันหยุดราชการ

Uncategorized

วันหยุดราชการประจำปี 2563 (อัพเดทล่าสุด)

หลังจากวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ครม.มีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)  เสนอกำหนดให้วันที่ 4 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการประจำปี และรับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี รวม 19 วัน ทาง Zcooby ขออัพเดทวันหยุดราชการทั้งหมด 19 วันในปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

Uncategorized

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2560 (วันที่ 11 ก.ค. เป็นวันหยุดชดเชยหรือไม่?)

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2560 มีวันหยุดราชการวันไหนบ้าง แล้ววันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเดิมเป็นวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา จะถือเป็นวันหยุดราชการอีกวันหรือไม่? ทาง Zcooby จึงขอนำข้อมูลมาแจ้งให้ทราบนะครับ วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2560 (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) หากไม่นับวันหยุดครึ่งปีของธนาคาร (1 ก.ค.) แล้ว เดือนกรกฎาคม 2560 จะมีวันหยุดราชการทั้งหมด 4 วันดังนี้ครับ 1…