สนิธชนก สังขจันทร์ ปัจจุบัน

People

สนิธชนก สังขจันทร์ คือใคร? พร้อมประวัติและตำแหน่งที่ผ่านมา

ชื่อของ พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ กำลังได้รับความสนใจเป็นพิเศษ หลังจากที่มีประกาศราชกิจจานุเบกษา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลเรือเอก และพลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ทาง Zcooby ขอนำเสนอประวัติและตำแหน่งที่ผ่านมา