หญิงไก่

Live

พาสปอร์ตข้าราชการ คืออะไร? ต่างจาก พาสปอร์ตปกติอย่างไร?

หลังจากที่มีข่าวของ “หญิงไก่” ถือพาสปอร์ตข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางข้าราชการในครอบครอง ทำให้หลายคนอาจจะสงสัยว่า พาสปอร์ตข้าราชการ คืออะไร และมีความแตกต่างจากพาสปอรต์ปกติอย่างไร การออกหนังสือเดินทางราชการ ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ข้อ 9 กำหนดให้ออกหนังสือเดินทางราชการแก่บุคคลดังต่อไปนี้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ และสมาชิกรัฐสภา ซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ ข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ สถานเอกอัครราชทูตหรืสถานกงสุลไทย หรือ ในคณะทูตถาวรประจำองค์การระหว่างประเทศในตำแหน่งอื่นที่มิใช่ตำแหน่งทางการทูต รวมทั้ง …

Uncategorized

หญิงไก่ คือใคร? ประวัติของคุณหญิงไก่

หลายคนอาจจะสงสัยว่า ชื่อของ “หญิงไก่” นั้น เธอคือใคร? วันนี้ Zcooby ขอนำข้อมูลของบุคคลท่านนี้มาแบ่งปันให้ทราบครับ หมายเหตุ – ข้อมูลเหล่านี้เป็นการรวบรวมเรื่องราวต่างๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต กรุณาใช้วิจารณญาณในการเชื่อและตัดสินใจ หญิงไก่ คือใคร? ชื่อจริง : สุชาดา หยกวิริยะกุล ชื่อเดิม : วันทนีย์ หยกวิริยะกุล ชื่อเล่น :…