อุทรเราจะไม่ทิ้งกัน

Uncategorized

“ยื่นทบทวนสิทธิ” คืออะไร? ขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ www.เราไม่ทิ้งกัน.com #ยื่นทบทวนสิทธิ

หลังจากที่ผู้ที่ยื่นขอรับการเยียวยาในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน แล้วปรากฎว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ โดยอาจจะถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลต่างๆ นานา แต่ทางโครงการก็เปิดให้ผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณา สามารถทำการยื่นขออุทธรณ์ หรือ “ยื่นทบทวนสิทธิ” ทาง Zcooby ขอแนะนำขั้นตอนการดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิ

Social

“ขอทบทวนสิทธิ์” คืออะไร? ขั้นตอนการขออุทธรณ์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

หลังจากที่ผู้ที่ยื่นขอรับการเยียวยาในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน แล้วปรากฎว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ โดยอาจจะถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลต่างๆ นานา แต่ทางโครงการก็เปิดให้ผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณา สามารถทำการยื่นขออุทธรณ์ หรือ “ขอทบทวนสิทธิ์” ทาง Zcooby ขอแนะนำขั้นตอนการดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์

Uncategorized

อุทธรณ์ เราไม่ทิ้งกัน ทำอย่างไรบ้าง? พร้อมขั้นตอนและวิธีการยื่นอุทธรณ์ผู้ไม่ผ่านการพิจารณาโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน”

สำหรับผู้ที่ทำการยื่นขอรับการเยียวยา 5,000 บาท โดยเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วปรากฏว่า “ไม่ผ่านการพิจารณา” วันนี้ Zcooby ขอแนะนำช่องทางการยื่นอุทธรณ์เพื่อขอพิจารณาใหม่อีกครั้ง