cesium-137 อาการ

Uncategorized

ซีเซียม-137 คืออะไร? อันตรายมากน้อยแค่ไหน?

หลังจากที่มีข่าวเกี่ยวกับ วัสดุกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 หายจากโรงไฟฟ้าเอกชน จ.ปราจีนบุรี ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีการแถลงข่าวในบ่ายวันนี้ (14 มีนาคม 2566) ทาง Zcooby จึงขอนำเสนอในเรื่องนี้ว่า ซีเซียม-137 คืออะไร? และมีอันตรายมากน้อยแค่ไหน?