royal ploughing ceremony

Social

วันพืชมงคล ๒๕๕๘ (ความหมาย,การเสี่ยงทายของพระโค)

วันพืชมงคล ๒๕๕๘ ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม วันนี้ Zcooby เลยอยากจะเอาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องวันพืชมงคลในหลายส่วนมาแบ่งปันกันนะครับ โดยทุกๆต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีก็จะมี “วันพืชมงคล”  นอกจากจะเป็น วันพืชมงคล ที่หลายคนรู้จักแล้ว วันนี้ยังคงเป็นวันเกษตรประจำปีและการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอีกด้วย ซึ่งหากพูดถึงพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อีกสิ่งหนึ่งที่คนจะนึกถึงก็คือการเสี่ยงผ้านุ่ง และการบริโภคพระกระยาหารและเครื่องดื่ม 7 ชนิดของพระโค เพื่อเป็นมงคลและการเสี่ยงทาย พระโคเสี่ยงทายอะไรใน วันพืชมงคล ๒๕๕๘ วันพืชมงคล ๒๕๕๘ พระโคเสี่ยงผ้านุ่ง…