คำยืนยันจากแอร์เอเชียเอ็กซ์เรื่องการให้บริการเส้นทาง กรุงเทพ-ซัปโปโร

หลังจากที่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อทาง JCAB หรือการบินพลเรือนประเทศญี่ปุ่น ไม่อนุญาตให้เที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำหลายสายการบินบินเข้าประเทศญี่ปุ่น เส้นทางหนึ่งที่หลายคนกังวลใจมากก็คือ เส้นทางดอนเมือง-ซัปโปโร ของไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ที่มีกำหนดเริ่มบินเส้นทางนี้วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป จะถูกยกเลิกเที่ยวบินหรือไม่ วันนี้เริ่มมีคำยืนยันมาจากทางแอร์เอเชียแล้วครับ

โดยทาง ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ มีกำหนดจะแถลงการเกี่ยวกับเที่ยวบินนี้ตอนบ่ายวันที่ 31 มีนาคม 58 แต่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาได้มีผู้ใช้งานทวิตเตอร์ชื่อ @PreeyaratReport นักข่าวของทาง Voice TV ได้อัพเดทสเตตัสและรูปภาพผ่านทาง Twitter โดยมีข้อความว่า

“ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ยืนยันยังให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ – ซัปโปโร 1 พ.ค. – 30 มิ.ย.58 เพราะได้รับอนุญาตจากJCABตั้งแต่10ก.พ.58”

ซึ่งหมายความว่า ผู้ที่มีกำหนดการเดินทางกรุงเทพ-ซัปโปโร ด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2558 ยังสามารถเดินทางได้ตามปกติครับ เพราะทาง ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ได้รับอนุญาตจาก JCAB ตั้งแต่วันที่10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
ส่วนแถลงการณ์เป็นทางการจากทางไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ Zcooby จะติดตามนำมาลงให้เพิ่มเติมนะครับ

 

เพิ่มเติม คำแถลงการณ์จาก ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ครับ

Statement

FOR IMMEDIATE RELEASE

ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ชี้แจงข้อมูลการให้บริการเที่ยวบินสู่เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

กรุงเทพฯ 31 มีนาคม 2558 – ตามที่กรมการบินพลเรือนของประเทศญี่ปุ่น (Japan Civil Aviation Bureau หรือ JCAB) ได้ประกาศแจ้งไม่อนุมัติการเพิ่มความถี่และเส้นทางบินใหม่ เที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) และการเปลี่ยนขนาดของอากาศยานสัญชาติไทยเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น เนื่องจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้ตรวจสอบมาตรฐานกรมการบินพลเรือนของไทย และพบว่ามีข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concern: SSC) ซึ่งขณะนี้กรมการบินพลเรือนของไทยอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแผนการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action Plan: CAP) ตามความเห็นของ ICAO และดำเนินการตามแผนดังกล่าว โดยทางภาคีสมาชิกสามารถพิจารณามาตรการแต่ละประเทศที่จะนำไปปฏิบัติกับสายการบินสัญชาติไทย

สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ขอเรียนให้ทราบว่า มาตรการดังล่าวไม่ส่งผลกระทบกับเส้นทางบินแบบประจำ (Schedule Flight) ที่สายการบินให้บริการอยู่แล้วในขณะนี้ ได้แก่เส้นทางกรุงเทพฯ (DMK) – โตเกียว (NRT) จำนวน 2 เที่ยวบินต่อวัน และกรุงเทพฯ (DMK) – โอซาก้า (KIX) จำนวน 1 เที่ยวบินต่อวัน รวมทั้งเส้นทางกรุงเทพฯ – โซล (ICN) ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 1 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ

ส่วนเส้นทางบินที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว มีเฉพาะแค่ในเส้นทางบินไป-กลับ กรุงเทพฯ (DMK) – ซัปโปโร (CTS) ซึ่งเป็นเส้นทางบินใหม่ ที่ทางสายการบินได้รับอนุญาตจาก JCAB ให้สามารถเปิดจำหน่ายบัตรโดยสารได้อย่างถูกต้องตามเอกสารอ้างอิง NO.5470/5471 ลงวันที่ 15 มกราคม 2558 และได้เปิดจำหน่ายบัตรโดยสารในเส้นทางบินดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกำหนดการที่จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไปนั้น

ทั้งนี้ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ขอยืนยันว่ายังสามารถให้บริการได้ตามปกติ ในเส้นทางบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ซัปโปโร จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นี้ โดยเที่ยวบินหลังจากนี้เป็นต้นไปขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างกรมการบินพลเรือนของไทย และกรมการบินพลเรือนของญี่ปุ่น (JCAB) หากมีผลการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างไรสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับมาสู่สภาวะปกติ จากการทำหน้าที่และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีของกรมการบินพลเรือนของไทย

สำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งกับสายการบิน ซึ่งมีกำหนดการเดินทางเส้นทางกรุงเทพฯ-ซัปโปโร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไปนั้น และไม่สะดวกที่จะเดินทาง สายการบินยินดีให้ความดูแลดังทางเลือกต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนแปลงการเดินทางให้เร็วขึ้น โดยเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2558* โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้จำนวน 1 ครั้ง

2. การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินไปและกลับไปยังโตเกียว หรือโอซาก้าของไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้จำนวน 1 ครั้ง (เฉพาะเที่ยวบิน XJ)* เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559

3. การเก็บยอดวงเงินไว้ใช้สำหรับการสำรองที่นั่งในครั้งต่อไประยะเวลา 90 วัน (Credit Shell) ซึ่งท่านผู้โดยสารสามารถใช้ Credit Shell ในการชำระค่าสินค้าและบริการของกลุ่มสายการบินแอร์เอเชียที่ www.airasia.com (บัตรโดยสาร, บริการเลือกที่นั่ง, บริการสั่งอาหารล่วงหน้า, และบริการลงทะเบียนน้ำหนักสัมภาระ)

4. การคืนเงินเต็มจำนวน (Full Refund) ผ่านช่องทางชำระค่าบัตรโดยสารที่ท่านได้ทำการสำรองไว้

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอรับข้อเสนอดังกล่าวผ่านทางคอลเซ็นเตอร์แอร์เอเชีย ประเทศไทย โทร.02-515-9999 ประเทศญี่ปุ่น โทร. 0120-963-516 หรือผ่านเว็บไซต์ทาง E-Form ที่ http://www.airasia.com/th/en/e-form.page ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

*ทั้งนี้ ที่ว่างมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน โดยทางสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้กับผู้โดยสารตามลำดับก่อนหลัง

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.