เตรียมปรับค่าแรงขั้นต่ำจาก 300 บาทเป็น 360 บาทต่อวัน!! (แนวคิด)

ในยุคที่ค่าครองชีพเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ สินค้าอุปโภคบริโภคเริ่มมีราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น เราอาจจะได้เห็นแนวโน้มการปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นจากเดิม 300 บาทต่อวันเป็น 360 บาทต่อวันกันแล้วครับ

สาเหตุของแนวคิดการปรับค่าแรงขึ้นต่ำเป็น 360 บาทต่อวัน เร่ิมมาจาการให้สัมภาษณ์ของ น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ( คสรท.) ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวว่า

จาผลสำรวจค่าครองชีพในปี 2558 จากกลุ่มตัวอย่าง 12 จังหวัด เช่น กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สระบุรี นนทบุรี โดยเปรียบเทียบค่าครองชีพในปี 2556 กับปี 2558

พบว่า ปี 2558 แรงงานต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเกือบเท่าตัว เช่น

  • ค่าไฟจากเดิม 20 บาทต่อวัน ปัจจุบันเพิ่มมาเป็น 40 บาทต่อวัน
  • ค่าโทรศัพท์จากเดิม 18 บาทต่อวัน ปัจจุบันเพิ่มมาเป็น 30 บาทต่อวัน
  • ค่าของใช้ในครัวเรือนเช่น สบู่ ยาสีฟัน จากเดิม 23 บาทต่อวัน ปัจจุบันเพิ่มมาเป็น 28 บาทต่อวัน

ซึ่งการขึ้นราคาของสินค้าอุปโภคบริโภคนั้น ทำให้แรงงานต้องทำงานหนักมากขึ้น เพื่อเพิ่มชั่วโมงทำโอที

ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วแรงงานจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำถึงวันละ 360 บาท จึงจะเพียงพอกับค่าครองชีพ

โดยแนวทางการขึ้นค่าครองชีพนี้ ยังเป็นแค่แนวคิดเท่านั้น ยังมิได้มีการตอบสนองในเรื่องนี้จากรัฐบาลแต่อย่างใดครับ หากมีความคืบหน้า ทาง Zcooby จะนำมาแจ้งให้ทราบโดยเร็วครับ

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.