พรรคไทยรักษาชาติ (ประวัติและข้อมูลที่น่าสนใจ)

ชื่อของพรรคไทยรักษาชาติ ได้รับการพูดถึงมากขึ้นในช่วงปลายปี 2561 หลังจากที่มีข่าวนักการเมืองพรรคเพื่อไทยหลายคน เริ่มย้ายพรรคไปยังพรรคไทยรักษาชาติ วันนี้ Zcooby ขอแนะนำข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพรรคนี้มาฝากครับ

พรรคไทยรักษาชาติ (ชื่อย่อ: ทษช.) พรรคการเมืองไทยที่ก่อตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นลำดับที่ ๑๑/๒๕๕๒

ประวัติพรรคไทยรักษาชาติ

 • 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ก่อตั้งขึ้นในชื่อ พรรครัฐไทย โดยมีนาย เอกสิทธิ์ เจาฑานนท์ และนาย ศิรเมศร์ เสถียรรุจิกานนท์ เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อพรรคจาก พรรครัฐไทย เป็น พรรคไทยรวมพลัง
 • 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พรรคไทยรวมพลังได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแต่ไม่ได้ที่นั่งในสภาแม้แต่ที่นั่งเดียว
 • 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเป็น พรรคไทยรักษาชาติ
 • 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ โรงแรมรามาการ์เดนส์ มีวาระสำคัญในการเลือก หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ รวมถึงเปลี่ยนแปลงภาพเครื่องหมายพรรค และสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช และนาย มิตติ ติยะไพรัช เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนใหม่

กรรมการพรรค ไทยรักษาชาติ

 • ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช  ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพรรค
 • ฤภพ ชินวัตร ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1
 • สุณีย์ เหลืองวิจิตร ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคคนที่ 2
 • พฤฒิชัย วิริยะโรจน์ ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคคนที่ 3
 • นพ. พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคคนที่ 4
 • มิตติ ติยะไพรัช ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการพรรค
 • ต้น ณ ระนอง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรคคนที่ 1
 • วิม รุ่งวัฒนจินดา ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรคคนที่ 2
 • คณาพจน์ โจมฤทธิ์ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรคคนที่ 3
 • พงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง โฆษกพรรค
 • ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ดำรงตำแหน่ง นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 • วรรษมล เพ็งดิษฐ์ ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิกพรรค
 • รศ. ดร. รุ่งเรือง พิทยศิริ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค
 • จุลพงศ์ โนนศรีชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.